defrisari-nera

Recoltarea arborilor în regim haotic, de pe proprietăţile administrate de primăriile din judeţ, atrage după sine controale multiple şi amenzi în valoare de sute de mii de lei. În cele mai multe din cazuri, regimul de exploatare a arborilor nu respectă amenajamentele silvice. De la recoltările de igienizare se ajunge la defrişări necontrolate, în urma cărora cioatele arborilor tăiaţi, lăstărişurile şi tufişurile, care produc blocaje în scurgerea apei de pe versanţi, rămân în teren, iar îndepărtarea lor necesită alte costuri suplimentare.

Tăierile de arbori semnalate între localităţile Zlatiţa şi Baziaş, efectuate pe teritoriul administrativ al comunei Socol sunt legale, dar neautorizate, susţine şeful Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic Caraş-Severin, Romel Buzescu. Reporterul Radio România Reşiţa, Hardy Cvoica, a aflat mai multe amănunte:

În cele mai multe din cazuri, regimul de tăiere al arborilor nu respectă amenajamentele silvice. În prezent, în zona râului Nera exploatările au fost sistate, proprietarul principal al terenurilor, Primăria Socol, neavând finalizată la data controlului procedura de obţinere a autorizaţiei de exploatare a lemnului, spun reprezentanţii ITRSV Caraş-Severin. În această situaţie, Primăria Socol a fost amendată cu suma de 3.000 de lei, iar zona din imediata apropiere a graniţei cu Serbia este ţinută sub o permanentă monitorizare, au mai spus aceştia.