Garda Forestieră Timişoara a accesat anul trecut, prin APIA, pentru prima dată măsura 8.1. privind prima împădurire.

Conform comisarului şef, Amar Ienea, Garda Forestieră Timişoara a urmărit evoluţia puieţilor şi a realizat lucrările de întreţinere, astfel încât acum, în cel de-al doilea an de vegetaţie are o plantaţie consistentă de stejar pedunculat în amestec cu paltin de câmp, tei şi păducel pe raza judeţului Timiş.

Garda Forestieră Timişoara încurajează şi sprijină proprietarii de terenuri în vederea accesării acestei măsuri pentru creşterea fondului forestier naţional, mai ales datorită faptului că judeţul Timiş este deficitar în păduri.

Amar Ienea

Foto: Garda Forestieră Timişoara