[AUDIO] ABA Banat a identificat de unde provin apele uzate menajere deversate în pârâul Doman

Administraţia Bazinală de Apă Banat s-a autosesizat în seara zilei de luni, 17 februarie în legătură cu o posibilă poluare a pârâului Doman din Reșița. În dimineața zilei următoare, au fost mobilizate autorităţile responsabile (Garda de Mediu Caraș-Severin, S.C. Aquacaraș S.A. și Primăria municipiului Reșița), iar apoi a fost formată o echipă de specialişti din cadrul ABA Banat, Garda de Mediu Caraș-Severin și S.C. Aquacaraș S.A. care au reușit să identifice sursa deversării apei prin gura de canalizare din apropierea magazinului “Lidl”, din Centrul Civic al orașului, fiind vorba de o avarie la canalizarea menajeră care a condus la scurgerea apelor menajere în canalizarea pluvială.

Directorul tehnic al ABA Banat, Aurel Vlaicu pentru Radio Reşiţa:

Aurel Vlaicu

Conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 50/ 2019 și a documentației care a stat la baza emiterii acesteia, în municipiul Reșița toate apele pluviale și menajere de pe raza municipiului sunt colectate, canalizate, epurate și evacuate în râul Bârzava, prin două guri de canalizare, fiind interzise alte evacuări directe.

Analizele de laborator, efectuate de ABA Banat în toată perioada de investigație a evenimentului, la apa din această conductă de evacuare, la apa din pârâul Doman şi în amonte de deversare, au arătat că este vorba de apă menajeră neepurată, care are un conținut mare de substanțe organice, detergenți, amoniu și un conținut nesemnificativ de metale grele, nuanța roșiatică putând fi dată de un colorant sau altă materie organică ce poate reda această nuanță. În acest sens, se poate afirma că NU este confirmată poluarea cu metale sau alte substanțe toxice pentru mediu, pe pârâul Doman.

Conform Legii Apelor, măsurile aplicate de echipa de control formată din inspectorii ABA Banat și cei de la Garda de Mediu Caraș-Severin sunt următoarele:

  1. Avertisment, către S.C. Aquacaraș S.A., pentru nerespectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor privind evacuarea apelor uzate menajere.
  2. Să fie identificat exact locul în care canalizarea de ape menajere este avariată și să fie realizate lucrările de remediere. Termenul de realizare este până în 31 martie 2020.

Compartimentul de presă al ABA Banat

Vom reveni cu amănunte!

De același autor

Related Articles