Consiliul Local al Municipiului Reșița a hotărât majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

Propietarii clădirilor degradate vor plăti impozite mai mari, cu pâna la 500%.

“Având în vedere că marea majoritatea a acestor imobile sunt amortizate în procent integral sau aproape integral, sumele oricum sunt derizorii. Spre exemplu un hotel care plătea înainte 1.100 de lei, în urma majorărilor va plăti în 3.000 – 4.000 de lei. Un agent economic care încasează de la un chiriaș 20.000 de euro, plătea 640 de lei. În cazul în care acesta nu își reface atic-ul de la clădire va plăti de patru ori suma”, a precizat primarul Ioan Popa.

Edilul dorește să îi determine pe propietarii acestor clădiri să contribuie la înfrumusețarea și îmbunătățirea orașului. Această măsură a avut rezultate anul trecut. O parte din clădirile incluse pe aceste liste au fost renovate sau se află în curs de renovare. Fiind astfel excluse de pe lista supraimpozitării.

Aceste corecții financiare se datorează reducerii impozitului pe venit de către de către Guvernul României, de la 16% la 10% asumarea acestor moficări fiind  suportată de către administrațiile locale. Astfel, Primăria Reșița a pierdut un fond de investiții de aproximativ 3 milioane de euro.

Impozitele pe clădirile nerezidențiale, aflate în propietatea persoanelor fizice vor crește cu aproape 50%.

Hotărârea Consiliului Local Reșița privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 (fragment):

Art. 2- (1) Impozitul pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Codul fiscal se stabilește la 0,15% din valoarea impozabilă a clădirii.

(2) Impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cotă prevăzută la art. 458 alin. (1) din Codul fiscal, se stabilește la 1% din valoarea impozabilă a clădirii.

(3) Impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Codul fiscal se stabilește la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii. In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculate conform prevederilor la art. 458 alin. (4) din Codul fiscal impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valori impozabile determinate în mod similar clădirilor rezidentiale.

Art. 3. – (1) Impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art.458. alin(3) din Codul fiscal se stabilește la 0.4% din valoarea impozabilă a clădirii.

(2) Impozit pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice cota prevăzută la art. 460

(3) Impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentruprevăzută la art. 460 alin. (2) din Codul fiscal se stabileste la 1 % din valoarea impozabilă a clădirii. alin. (1) din Codul fiscal se stabilește la 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii activitățile din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Codul fiscal se stabileste la 0,4% din valoare impozabilă a clădirii.

(4) In cazul persoanelor juridice care nu au efectuat nicio evaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, impozitul pe clădiri se stabilește în cotă de 5% din valoarea impozabilă a clădirii care nu a fost reevaluată, cotă prevăzută la art. 460 alin.(8) din Codul fiscal la care se adaugă cota adițională de 50% conform prevederilor art. 489, alin. ()(2) (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificárile şi completările ulterioare.

Art. 4. – (1) in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate n intravilan, înregistrate in Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de ere cu construcții se stabilește o cotă adițională de 2,4% fată de nivelul stabilit la art. 465, alin. (4) din Codul fiscal, conform prevederilor art. 489, alin. (1) si (2) din Legea 2272015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul impozitului taxei pe terenurile amplasate în extravilan, se stabilește o cotă adițională de 10% fată de nivelul maxim stabilit la art. 465, alin. (7) din Codul fiscal, conform prevederilor art. 489, alin. (1) şi (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Răzvan Todor