ploaie pe acoperis

Apa meteorică – cum este denumită oficial apa de ploaie – este inclusă doar de o parte a companiilor de apă şi canalizare în factura de întreţinere a locuinţelor sau spaţiilor deţinute de persoanele juridice. În vestul ţării, în judeţele Timiş şi Hunedoara, ea este considerată parte integrantă din sistemul de canalizare, un sistem care presupune cheltuieli susţinute din banii contribuabililor. În Timiş, compania Aquatim are marcată pe factură „apa meteo” şi explică pe site-ul său, aquatim.ro, modul de facturare. Astfel, lunar, Administraţia Naţională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional „Banat-Crişana” Timişoara comunică cantitatea de precipitaţii de pe unitatea de suprafaţă (l/mp), notată pe factură „cantitate A.N.M.”. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa declarată de utilizator la încheierea contractului cu Aquatim şi cu tariful pentru canalizare. Aquatim mai face o precizare importantă pentru clienţii săi: „Apa meteo (apa meteorică) este cantitatea de precipitaţii care este evacuată la canalizare de la adresa stabilită prin contract. Cu suma din coloana „valoare” de la această rubrică NU PLĂTIŢI APA DE PLOAIE, ci serviciul prestat de Aquatim, care include colectarea, transportul şi epurarea apelor meteorice.”  Aceeaşi explicaţie o dă şi societatea Apa Prod Deva pentru clienţii săi.

În schimb, în judeţele Arad şi Caraş-Severin, operatorii AquaCaraş şi Compania de apă Arad nu consideră necesară includerea apei meteorice în tarifele practicate. Cel puţin nu deocamdată, pentru că extinderea reţelelor de canalizare la nivelul localităţilor din cele două judeţe ar putea determina pe viitor reconsiderearea acestei situaţii. Potrivit motivărilor exprimate de operatorii din judeţele unde se tarifează apele pluviale (meteorice) şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor, aceste ape  sunt evacuate prin reţeaua publică de canalizare. Ele constituie o problemă în zonele urbane unde sunt suficient de poluate încât să afecteze reţeaua publică de canalizare şi să necesite tratare în staţia de epurare, la fel ca orice tip de apă uzată.