Inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraş-Severin au desfăşurat, luna trecută, 106 acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în scopul de a reduce riscul de contaminare cu COVID-19, grupul ţintă fiind angajatorii care au mai mult de 50 de salariaţi.

S-au aplicat 100 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 37.500 lei, iar pentru deficienţele constatate s-au dispus 164 măsuri de remediere.

Printre deficienţele identificate se numără:

– neîndeplinirea obligaţiei de a organiza programul de lucru astfel încât salariaţii să fie împărţiţi în grupe care să înceapă/să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră şi de a implementa munca la domiciliu şi telemunca;

– neasigurarea efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2;

– neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2;

– netransmiterea în termen a tuturor datelor in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;

– foile colective de prezenţă a orelor lucrate nu reflectă realitatea;

– instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă ce nu ţin seama de particularităţile activităţilor şi locurilor de muncă;

– nepurtarea echipamentului individual de protecţie;

– instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– nerespectarea periodicităţii controlului medical;

– neefectuarea verificărilor periodice prevăzute pentru instalaţiile şi echipamentele de lucru;

– lipsă notificare ITM cu privire la utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la controlul anterior. Informează ITM Caraş-Severin