Teren agricol inundatAdministraţia Bazinală de Apă Banat reduce riscul de inundaţii în bazinul hidrografic al pârâului Pogăniş. Proiectul, care vizează regularizarea pârâului Pogăniş şi a afluenţilor pe sectorul Brebu până la confluenţa cu râul Timiş, va fi  finalizat până la 31 decembrie 2015.  Pentru reabilitarea lucrărilor de apărare se vor aloca peste 100 de milioane de lei, finanţarea proiectului fiind asigurată în proporţie de 90% din fondurile Uniunii Europene, iar restul de la bugetul de stat. Amenajarea hidrotehnică a cursului de apă Pogăniş va scoate de sub efectul inundaţiilor aproximativ 30 de mii de hectare de teren extravilan şi 1200 de hectare de teren intravilan.

Gery Binder a aflat şi alte detalii de la managerul proiectului, inginer Marius Perneac:

Proiectul este structurat pe şapte mari componente: regularizarea albiei pe circa 51 km pentru creşterea capacităţii de transport a debitelor solide şi lichide, reabilitarea digurilor existente pe sectorul cuprins între localitatea Brebu şi confluenţa cu râul Timiş ( în jur de 31 km), construcţia unor lucrări de consolidare a malurilor în zonele expuse la eroziuni pe o lungime de circa 7 km în 23 de zone, construirea unor praguri de rupere de pantă, construirea unui parapet de apărare în localitatea Remetea Pogănici, construirea unei staţii de pompare în zona localităţii Dezeşti şi stabilirea incintelor care pot deveni inundabile, de tip polder.

Beneficiarii direcţi ai investitiei  sunt aproximativ 4.900 de locuitori, 2.680 de gospodării,  6 grădiniţe şi 8 şcoli.

(Sebastian Dragomir)