Alimentarea cu apă a localităţilor din Banat nu este afectată de temperaturile negative de afară

Hidrologii spun că sunt pregătiţi să asigure necesarul de apă pentru populaţie şi economie, cu funcţionarea în bune condiţii a tuturor echipamentelor de dirijare şi menţinere a debitelor. Cursurile de apă, dar mai ales lacurile sunt permanent supravegheate, afirmă Titu Bojin, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Banat:

„Au fost luate măsuri de pregătire a instalaţiilor, echipamentelor şi a dispozitivelor de manevră hidromecanice de la acumulările aflate în administrare pentru a face faţă situaţiilor de îngheţ din timpul iernii: au fost verificate conductele de aducţiune pentru alimentarea cu apă, ventilele de aerisire-dezaerisire, echipamentele electrice, a fost verificată funcţionarea grupurilor electrogene, au fost gresate echipamentele electromecanice de la construcţiile hidrotehnice. Specialiştii ABA Banat au verificat şi toate construcţiile hidrotehnice din administrare pentru depistarea eventualelor puncte critice şi remedierea acestora, şi au asigurat stocul minim necesar de combustibil, materiale, piese de schimb, carburanţi, lubrefianţi, unelte pentru intervenţii. În perioadele de îngheţ, pe cursurile de apă se va interveni pentru a sparge gheaţa în zona punctelor critice (poduri şi subtraversări), evitând astfel blocajele ce pot duce la inundaţii în timpul dezgheţului”.

Nu vor fi neglijate observaţiile asupra fenomenelor de îngheţ, înregistrându-se următoarele: data începerii îngheţului, data apariţiei gheţii la mal, data formării podului de gheaţă, grosimea gheţii pe lac, data apariţiei dezgheţului, pentru a fi luate cele mai bune decizii în preîntâmpinarea formării blocajelor de gheaţă, care pot influenţa producerea de inundaţii, a mai spus Titu Bojin.

(Sebastian Dragomir)