Fermierii care angajează tineri cu normă întreagă, pentru o perioadă de minimum un an, primesc lunar bani de la stat pentru fiecare. Pe perioada derulării programului, angajatorii fermieri trebuie să facă dovada lunară a menţinerii locurilor de muncă pentru tineri, cu statul de plată şi cu extras din Revisal.

Ion Almăjan – intreprinzător privat din comuna cărăşană Fizeş pentru Radio Reşiţa:

„… au fost interesaţi, am avut angajaţi, am depus actele la forţele de muncă şi am primit pentru o perioadă de un an de zile 500 de lei pe lună pentru fiecare angajat. Este un ajutor binevenit. Deocamdată nu mai facem angajări, dar dacă reuşim să ne extindem, să dăm drumul la un abator mobil sau la o fermă de reproducţie, care le avem în plan, continuăm să angajăm tineri. Aceştia vin dacă sunt bine plătiţi, dacă sunt motivaţi, oricând. Sunt tineri de la ţară care cunosc şi au aptitudini în creşterea animalelor”.

Amintim că, fondurile sunt alocate în baza unui program guvernamental de stimulare a angajării tinerilor, în domenii precum agricultura, acvacultura şi industria alimentară.

Conform acestui proiect, pentru anul 2019, valoarea totală a ajutorului este de 30 de milioane de lei.

Valoarea ajutorului de stat pornește de la suma de 500 de lei/lună/tânăr angajat până la maximum 1.000 de lei/lună/tânăr angajat astfel:

a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/ 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condițiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020, iar angajatorii fermieri pot depune cererea de înscriere la Direcția Agricolă Județeană în a cărei rază teritorială îşi au sediul. (Hardy Cvoica)