Agricultura judeţului Caraş-Severin lasă de dorit

agriculturaAproape 40% din terenul arabil din Caraş-Severin a rămas neînsămânţat. Suprafaţa agricolă totală este de aproximativ 400.000 hectare, din care terenul arabil este pe 130.000 hectare. În 2014, suprafaţa arabilă a fost cultivată cu cereale pentru boabe pe 44.000 hectare, din care grâu comun pe 14.300 hectare, iar porumb pentru boabe, pe 27.000 hectare. Practic, terenul arabil însămânţat este pe o suprafaţă de 79.100 hectare, în timp ce terenul rămas neînsămânţat este de 50.500 hectare.

Păşunile şi fâneţele sunt folosite pentru păşunatul animalelor, dar şi aici sunt mari rezerve, dată fiind încărcătura mică cu animale pe unitatea de suprafaţă, fenomen cauzat de declinul efectivului de animale. În ceea ce priveşte pomicultura existentă în judeţ, din totalul pomicol de 10.700 hectare, numai 4.800 hectare reprezintă livezi pe rod. Suprafaţa rămasă reprezintă livezi tinere neintrate în rod, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole, dar şi acestea sunt slab productive, cele mai multe fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt ce duce la obţinerea unor producţii de fructe diminuată.

Cartofii de toamnă şi legumele de câmp predomină în sectorul gospodăriilor populaţiei, unde, în majoritate, sunt cultivate pentru consumul propriu, dar sunt şi anumite cantităţi dirijate pentru valorificarea pe piaţă. Cerealele pentru boabe, respectiv, grâul şi porumbul, reprezintă ponderea cea mai mare dintre culturile agricole, atât în gospodăriile populaţiei, cât şi la societăţile comerciale agricole.

De același autor

Related Articles