Activitatea Serviciului Public de Paşapoarte Caraş-Severin, în această perioadă estivală, se desfăşoară la capacitate maximă cu program prelungit

Activitatea Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Caraş-Severin, în această perioadă estivală, se desfăşoară la capacitate maximă cu program prelungit, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-20:00, pentru a spori gradul de răspuns la solicitările cetăţenilor, informează Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.

Astfel, în semestrul I al anului 2021, a primit şi aprobat 8.438 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor, dintre care 7.683 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi 755 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.

Un număr de 1.005 cetăţeni români domiciliaţi în străinătate au solicitat eliberarea unui paşaport.La nivelul serviciului au fost emise 696 paşapoarte temporare, iar de la Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice au fost primite 2.704 paşapoarte electronice. În perioada de referinţă au fost eliberate, la ghişeul serviciului, 3.356 de paşapoarte dintre care 680 paşapoarte simple temporare şi 2.676 paşapoarte simple electronice, iar alte 1.297 de paşapoarte electronice au fost livrate la domiciliu, la cerere, prin curier.

În cursul semestrului I al anului 2021, au fost primite de la autorităţile competente 164 de comunicări prin care s-a dispus suspendarea temporară a dreptului la libera circulaţie în străinătate faţă de 132 cetăţeni români care au domiciliul pe raza judeţului Caraş-Severin. În acest sens, a fost întreprinsă o acţiune de retragere a paşapoartelor valabile, deţinute de persoane cărora li s-a suspendat dreptul la liberă circulaţie şi au fost retrase 5 paşapoarte aflate în termen de valabilitate.

Prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte au fost primite 34 de comunicări, care priveau reţinerea sau arestarea în străinătate a unor cetăţeni români domiciliaţi pe raza judeţului Caraş-Severin pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal, 10 comunicări care priveau decesul unor cetăţeni români în străinătate, 2 comunicări referitoare la accidentarea în străinătate a unor cetăţeni români şi 13 comunicări referitoare la renunţarea unor persoane la cetăţenia română.

Au fost primite şi soluţionate 35 cereri privind (re)stabilirea domiciliului în România, depuse de cetăţeni români, care au avut anterior domiciliul în străinătate, şi au solicitat eliberarea cărţii de identitate la serviciile de evidenţă a persoanelor.

În urma depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, 38 persoane au fost sancţionate contravenţional pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor valabile, întocmindu-se proces-verbal de contravenţie.

Preluarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare, se va realiza exclusiv în baza programărilor online, efectuate pe site-ul: www.epasapoarte.ro.

Nu pot fi efectuate programări prin e-mail, fax sau telefonic!

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Caraş-Severin este de la 08:00 la 20:00 până în data de 13.08.2021.

Mai multe informaţii puteţi consulta pe site-ul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/pasapoarte/ sau pe site-ul https://pasapoarte.mai.gov.ro/.

Cele mai citite

Related Articles