Achiziţionarea serviciilor sociale – o prioritate pentru Arad

Consiliul Judeţean Arad, în parteneriat cu Federaţia Plus, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil şi Universitatea „Aurel Vlaicu” a organizat în perioada 4-5 iunie, la iniţiativa Claudiei Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, o conferinţă având ca temă serviciile sociale şi achiziţionarea acestora.

Evenimentul a reunit profesionişti din domeniul asistenţei sociale din întreaga ţară, reprezentanţi ai Fundaţiilor sau Asociaţiilor, ai Direcţiilor de Asistenţă Socială, dar şi ai Guvernului sau Curţii de Conturi. Scopul întâlnirii a fost elaborarea unui document de poziţie care să vină în sprijinul contractării serviciilor sociale, o metodologie unitară, care să parcurgă paşii necesari în realizarea achiziţiilor şi monitorizării serviciilor sociale.

 

În deschiderea lucrărilor, au salutat iniţiativa organizării unei astfel de întâlniri Mihai Groşan, şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării, Diana Chiriacescu, director executiv FONSS, Adela Suciu, auditor public extern Curtea de Conturi a României, Daniela Gheorghe, director executiv FONPC, prof. univ. dr. Ramona Lile, rector Universitatea „Aurel Vlaicu”, conf. univ. dr. Andrei Anghelina, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Reprezentanţii autorităţilor publice locale şi cei ai furnizorilor de servicii sociale şi-au arătat disponibilitatea în elaborarea acestui document care vizează solicitarea cu prioritate a introducerii la nivel naţional a unei metodologii unitare de contractare a serviciilor sociale în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Prima zi a lucrărilor conferinţei „Metodologia unitară de lucru pentru contractarea serviciilor sociale în baza Legii 98/2016 privind achiziţiile publice” a fost dedicată dialogului. Participanţii au susţinut prezentări, s-au împărtăşit idei şi experienţe în domeniul contractării de servicii sociale, concluzia generală fiindcă este necesar un mod de lucru unitar, cât mai simplificat, având ca reper final beneficiarii: copiii aflaţi în dificultate şi persoanele adulte cu handicap.

Este necesar ca aceste dezbateri şi schimburi de experienţă să aibă o finalitate, şi anume elaborarea unui act normativ subsecvent care să impună un mod de lucru unitar. În această conferinţă ne-am propus ca, în baza experienţei acumulate de Consiliul Judeţean Arad, un permanent pionier în domeniul asistenţei sociale, să prezentăm invitaţilor modul nostru de lucru şi apoi să realizăm împreună o metodă unitară de achiziţie publică a serviciilor sociale. Avem şi un punct de sprijin consistent şi competent, un manual conceput de echipa FONSŞ la care putem contribui fiecare dintre noi, cu experienţa fiecăruia şi cu propunerile care au decurs în urma dezbaterilor„, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

Principala concluzie a întâlnirii a fost că ONG-urile, DGASPC-urile şi Consiliul Judeţean Arad au constatat că în cazul contractării, calitatea serviciilor creşte. Este nevoie de coordonare între Curtea de Conturi, ANAP, Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării, pentru ca serviciile sociale să poată fi contractate printr-o procedură unitară.