Acces în baruri, restaurante sau la evenimente private doar pe baza Certificatului verde Covid în 8 localități din Caraș-Severin

În ultimele zile au explodat cazurile de persoane infectate cu SARS COV 2 în unele localități din Caraș-Severin. Fapt ce l=a determinat pe prefectul judeţului, Cristian Gâfu, să convoace o nouă şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), care a avut loc luni, 20 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a aprobat Hotărârea nr. 103/20.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ticvaniu Mare, Gârnic, Fârliug, Ciclova Română, Glimboca, Grădinari, Măureni şi Zorlenţu Mare din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021 modificată şi completată prin HGR nr.990/2021.

Elementul de noutate prevăzut în HG nr. 990/2021 constă în faptul că atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

Hotărârea CJSU nr. 103/20.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 21.09.2021.

In plus, în localitatea Pojejena, unde incidența cazurilor este acum de 9,83 la mia de locuitori, au fost instituite noi măsuri, respectiv:

1. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00 – 5,00, cu următoarele excepţii:

            a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

            b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

            c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

            d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

            2. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

            3. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

            4. declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

            5. se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/ prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00

            6. prin excepţie de la prevederile pct.5, în intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

            7. prin excepţie de la prevederile pct.5, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

De același autor

Related Articles