A început etapa de reînscriere a copiiilor în învățământul preșcolar

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 si 6 ani în învățământul preșcolar, în anul 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

a) reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023 – începe în data 16 mai 2022;

b) înscrierea copiilor nou veniți – începe în data 30 mai 2022.

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor, va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există.

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul), pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor.

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unitătii de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislatia în vigoare.

În situatia în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generate si criterii de departajare specifice.

De același autor

Related Articles