Lucrările de reabilitare ale clădirii din Parcul Pescăruş din Bocşa, fostul imobil în care a funcţionat Cadastrul au fost finalizate, anunţă primarul Eugen Cismăneanţu.

În această locaţie îşi va desfăşura activitatea Centrul Integrat Comunitar Provitam, care în parteneriat cu Primăria Bocşa, Şcoala Gimnazială Nr.2 şi SC R4-Consultanţă şi Formare profesională, va derula un proiect în valoare de aproximativ 16 milioane de lei, menit să sprijine peste 560 de familii aflate în risc de sărăcie şi de excluziune socială. Ele vor beneficia prin intermediul proiectului de servicii sociale, medicale şi educaţionale. Fondurile au fost accesate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este 15,622,942 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 15,480,667 lei. Obiectivul general al proiectului este de a reduce numărul de persoane în risc de sărăcie şi de excluziune socială din judeţul Caraş-Severin, oraş Bocşa, cartier Măgura, printr-o abordare integrată a măsurilor şi serviciilor oferite unui număr de 454 de adulţi şi 106 de copii, pe parcursul a 36 de luni.

Practic se va încerca creşterea accesului la educaţie, prin acordarea de ajutoare materiale şi subvenţii, organizarea de activităţi
părinţi/tutori-copii şi a unei grădiniţe estivale. De asemenea se va oferi sprijin pentru găsirea şi menţinerea unui loc
de muncă prin activităţi de informare şi consiliere, formare profesională, mediere şi plasare pe piaţa muncii, programe de ucenicie şi subvenţii pentru participanţii din comunitatea marginalizată. Proiectul prevede şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 50 de gospodării din comunitatea marginalizată prin repararea acoperişurilor şi/sau refacerea faţadelor caselor.