Judeţul Caraş-Severin face paşi importanţi spre civilizaţie. Chiar dacă ne aflăm în secolul XXI, încă există localităţi care nu dispun de apa curentă şi nu sunt racordate la canalizare, oamenii fiind nevoiţi să se spele la lighean şi să folosească toaleta din fundul curţii.

Potrivit societăţii AquaCaraş, acest lucru se va schimba după finalizarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.

Nivelul de servicii de alimentare cu apă va creşte, de la o rată de 85% cât este acum, la 100%. De asemenea, rata de colectare și tratare corespunzătoare a apelor uzate menajere va crește și ea la 100%, de la 74% în prezent. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin are în vedere, în etapa următoare, continuarea extinderii și reabilitării rețelelor de apă potabilă și canalizare în cele opt localități urbane: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Otelu Roșu, Moldova Nouă, Anina și Băile Herculane, precum și extinderea acestor rețele în cinci comune: Teregova, Mehadia, Topleț, Ticvaniu Mare și Grădinari. Valoarea investițiilor propuse în cadrul proiectului: pentru sistemele de alimentare cu apa- 88.653.288 Euro/ fără TVA, iar pentru sistemele de canalizare- 60.413.847 Euro/ fără TVA.

În acest sens, managerul general AquaCaraș SA, Gheorghe Aurel Filipescu, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Isac, au participat în perioada 20-22 aprilie la o serie de întâlniri organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

A avut loc şi o ședință de lucru coordonată de ministrul de resort, Cristian Ghinea, și a avut ca temă pregătirea etapei următoare de accesare a finanțărilor europene, pentru continuarea investițiilor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin.

În urma discuțiilor purtate s-a desprins concluzia că societatea AquaCaraș SA se încadrează în termenele necesare pentru demararea următoarei etape de investiții, având deja parcurse următoarele etape:

 • elaborate studiilor premergatoare Studiului de Fezabilitate, de exemplu: studii topografice, geotehnice, hidrogeologice, studii privind balanța apei, studii de gestionare a nămolului;
 • Studiul de Fezabilitate a fost avizat de către beneficiar și transmis spre verificare către AM-POIM, în prezent fiind în verificare și la B.E.I.;
 • s-au obținut Certificatele de Urbanism pentru UAT-urile parte din proiect;
 • a fost demarată procedura de obținere a Avizului de Mediu, s-a emis decizia etapei de evaluare inițială;
 • sunt în curs de elaborare documentațiile de atribuire pentru contractele de execuție;
 • a fost demarată procedura de obținere a autorizației de gospodărire a apelor;
 • pentru îmbunătățirea calității serviciilor, asigurarea continuității serviciilor și diminuarea duratei de remediere a avariilor, a fost propusă în cadrul proiectului și achiziția de echipamente și dotări. Termen de depunere a ofertelor a fost 08.03.2021, în prezent fiind în curs de evaluare ofertele depuse.

Pentru anul 2021 societatea AquaCaraș are următoarele obiective:

 • obținerea Avizului de Mediu;
 • aprobarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a Studiului de Fezabilitate;
 • semnarea contractului de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest”;
 • publicarea și atribuirea contractelor de servicii și lucrări aferente proiectului;
 • atribuirea contractului de furnizare utilaje și echipamente.

Luni, 26 aprilie, este pregramată următoarea întâlnirea de lucru cu reprezentanții ministerului de resort și ai autorității de manangement, unde se va analiza și revizui documentația necesară investiției în cele două sisteme de alimentare cu apă și canalizare din orașele Reșița și Bocșa.

Se va detalia situația existentă și se va verifica corelarea prognozelor cu documentația aferentă. Termenul impus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finalizarea verificării documentațiilor întregului proiect este 30 septembrie 2021.