Una dintre misiunile culturale însușite de către Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și de către Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița este cea de a reaminti iubitorilor de cultură și spiritualitate personalitățile care s-au născut sau au trăit pe meleagurile Banatului Montan, numele lor fiind trecute în cartea de aur a acestui spațiu de interferențe culturale.

De data aceasta să ne aducem aminte de o personalitate a Banatul Montan, care s-a născut și a activat mulți ani cu succes la Reșița, care nu a uitat de acest ținut chiar dacă a plecat departe, purtându-l în suflet și ajutându-l material în acțiuni / activități culturale de fiecare dată când a putut. Câteva date biografice despre cel comemorat, preluate din „Enciclopedia Banatului. I. Literatura. Ediția a doua, revăzută și adăugită”, coordonator principal: Doina Bogdan-Dascălu, apărută în cadrul Editurii „DAVID PRESS PRINT”, Timișoara, 2016, editor fiind Filiala Timișoara a Academiei Române, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” și Societatea Enciclopedică a Banatului:

FISCHER, Ludwig Vinzenz (22.I.1845, Reșița – 15.XII.1890, Halle, Germania), scriitor, publicist, traducător. Familia: tatăl Franz, tâmplar; mama Elisabetha (n. Dewald). Studii: ucenic tâmplar la Reșița (1859), autodidact. Activitatea: copist la căile ferate de stat (1861 – 1869), funcționar fiscal (1869 – 1870), angajat al fabricii de produse din oțel din Floridsdorf / Austria (1870), director de fabrică în Heinrichsthal / Jindřichov / Moravia (1873), procurist al fabricii de hârtie Erlau / Germania (1875), director în Salach – Württemberg / Germania (1883), director al fabricii de hârtie Kröllwitz – Halle (Salle) / Germania (1886 – 1890). Colaborări la periodice: „Das Ausland” (Augsburg), „Der Osten” (Viena), „Die Dioskuren” (Viena), „Magazin für die Literatur des In- und Auslands” (Leipzig), „Österreichische Gartenlaube“ (Graz), „Romänische Revue“.

Scrieri:Titellose Bilder. Skizzen [Tablouri fără titlu. Schițe], Timișoara, 1866; Schriftum der Rumänen [Literatura românilor], Brockhaus, 1880; Donauwellen. Novellen [Valurile Dunării. Nuvele], Aschersleben, Editura Ernst Schlegel, 1881; Auf dem Wege ins Kloster. Novelle [În drumul spre mănăstire], Timișoara, Deutschbanater Volkswege 7, 1910. Tr.: Grui-Sânger. Übersetzungen aus dem Rumänischen [Grui-Sânger. Traduceri din română], 1883. Ed. îngr.: Album rumänischer Dichtung [Album de poezie românească], 1880.

Referințe. În volume: Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, 1992; Franz Brümmer, Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, 1913; Gheorghe Jurma, Reșița literară, 2015; Enciclopedia Banatului. I. Literatura, 2015; Walter Engel, Deutsche Literatur im Banat (1840 – 1939). Der Beitrag der Kulturzeitschriften zum banatschwäbischen Geistesleben, Heidelberg, Editura Julius Groos, 1982, p. 268-269. În  periodice: George C. Bogdan, Primul traducător al Luceafărului în limba germană, „Orizont”, 1983, nr. 19, p. 6. (Redactat de Gabriela Șandor)

Trebuie evidențiată de asemenea apariția la Reșița a unei cărți dedicate lui Ludwig Vinzenz Fischer. Este vorba despre „Ludwig Vinzenz Fischer și traducerile eminesciene = Ludwig Vinzenz Fischer und seine Eminescu Übersetzungen“,avându-i ca editori pe  Gheorghe Jurma și Erwin Josef Ţigla. Ea a fost publicată la Editura „TIM” din Reșița în anul 2018 și face parte din Colecția Eminescu / nr. 16, fiind totodată cea de a 88-a apariție editorială a Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților Reșița.

Anul acesta, în ianuarie, Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița a marcat împlinirea a 175 de ani de la nașterea, la Reșița, a lui Ludwig Vinzenz Fischer printr-un plic filatelic ocazional și o ștampilă aferentă, același lucru făcându-l și cu prilejul împlinirii la 15 decembrie a.c. a 130 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului, publicistului și traducătorului, ștampila fiind aprobată prin Federația Filatelică Română de către Poșta Română, astfel încât, întreaga corespondență care plecă de la Oficiul Poștal Reșița 1 în ziua de 15 decembrie, să poarte această ștampila ocazională.