Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Caraș-Severin sistează activitatea de relații cu publicul la nivelul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) Reșița, în perioada 01 – 16 octombrie 2020. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că doi dintre angajați au fost infectați cu noul coronavirus. În perioada următoare, cetăţenii şi partenerii noștri pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară.

Conducerea OCPI Caraș-Severin a înștiințat Direcția de Sănătate Publică și a dispus dezinfectarea sediului.

În perioada 01 – 16 octombrie 2020, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI Caraș-Severin prin e-mail sau accesând site-ul sau accesând site-ul OCPI Caraș-Severin www.ocpi-cs, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.