Taxele pentru permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi autorizaţiile de circulaţie provizorie nu vor putea fi achitate la ghişeu, începând cu data de 1 octombrie. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin informează că tarifele se vor plti doar prin virament bancar, ghişeul.ro sau alte mijloace online. În perioada următoare la sediile serviciilor publice emitente vor fi instalate aparate de plată electronică.

Direcţia Regim Permise  de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin informează că, începând cu data  de  1 octombrie, plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise vor putea fi achitate  astfel:

Tarifele reprezentând contravaloarea:

  • certificatelor de înmatriculare
  • autorizaţiilor de circulaţie provizorie
  • permiselor de conducere

se vor încasa exclusiv în CONT BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

  • virament
  • mijloace de plată online
  • Sistemul  Naţional  Electronic de Plată online(S.N.E.P) – ghiseul.ro
  • POS-uri instalate de către RA-APPS la  sediile serviciilor  publice emitente – în  curs de operaţionalizare

ATENŢIE:  Contravaloarea documentelor sus-menţionate nu se mai poate  achita la  ghişeu!

Tarifele aferente confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă,  temporare şi  provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau  păstrării combinaţiei numărului d e înmatriculare se vor achita în conturile Trezoreriei, conform Anexei (lista conturi Trezorerie) prin:

            – virament

            – mandat  poştal

            – numerar  la ghişeele  serviciilor publice comunitare Regim Permise  de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor  din cadrul instituţiilor prefectului sau  la casieriile  unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

Documentele de plată emise anterior îşi păstrează valabilitatea.