În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 78 din 21 mai 2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a recepţionat un număr de 1.886.900 măşti de protecţie, corespunzător celor 37.738 (50 buc/persoană) persoane vulnerabile, identificate de către UAT-urile din judeţul Timiş.


În cursul zilei de 17 septembrie 2020, reprezentanţii autorităţilor publice locale vor ridica aceste echipamente de protecţie, urmând ca, începând cu data de 18 septembrie, să fie distribuite către beneficiarii de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.