Ministerul Mediului a lansat programul Casa Eficientă Energetic, cu un buget de 430 de milioane de lei. Astfel că, aproape 9.000 de români pot primi până la 15.000 de euro fiecare pentru a-şi optimiza locuinţele din punct de vedere al energiei.

Finanţarea nerambursabilă decontează 60% din costul lucrărilor, dar nu mai mult de suma respectivă.

Persoanele fizice se pot înscrie de astăzi în aplicaţia informatică de pe site-ul afm.ro. În termen de 15 zile de la publicarea listei cu solicitanţii înscrişi, aceştia au obligaţia de a transmite dosarul de finanţare la sediul Administraţiei Fondului de Mediu.

Consilierul superior din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Mirela Ianoşi:

Lucrările eligibile vizează: izolarea acoperişului, a pereţilor exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare şi a ferestrelor izolante, precum şi a sistemelor de ventilaţie, de iluminat cu LED şi a senzorilor de mişcare.

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru:

1.       lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace ori izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii);

2.       lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum (cazane cu condensare, pompe de căldură, panouri solare termice, izolarea termică a conductelor, dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și prepararea apei calde de consum, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalației interioare etc.);

3.       achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii;

4.       lucrări de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii (înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED, utilizarea senzorilor de mișcare/ prezență sau programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire);

5.       montarea de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

6.       efectuarea unor cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor de mai sus (creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante, repararea acoperişului tip terasă/ şarpantă, demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/ terasa clădirii etc.);

7.       asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;