Tribunalul Caraş-Severin continuă să ia măsuri organizatorice împotriva răspândirii virusului Sars-Cov 2, prin operaţionalizarea unei aplicaţii noi care facilitează accesul justițiabililor de la distanţă la dosarele în care sunt părți. Începând cu data de 01.08.2020,  la Tribunalul Caraş-Severin este operațională (în paralel cu aplicaţia Info Dosar, deja utilizată cu acces prin parola tipărită pe citaţie) şi aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul https://curteapeltimisoara.ro/.

În aplicația „Dosar Electronic” vor fi vizualizate documentele din dosare, la fel cum sunt deja vizualizate în aplicaţia Info Dosar. Pentru accesul la această aplicaţie, este necesară completarea şi trimiterea cererii de comunicare documente în format electronic (care cuprinde obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil al persoanei interesate). 

Dosarul electronic poate fi accesat din e-mail-ul pe care partea îl va primi de la instanţă ori de pe site-ul Curții de Apel Timişoara.

Pe portalul instanţelor, cererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf dar şi în format word editabil.

Informaţii despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, sunt disponibile în aceste instrucţiuni.

La Tribunalul Caraş- Severin este deja folosită „Aplicaţia TDS” – aplicaţie care permite transmiterea electronică a citaţiilor, comunicărilor şi a altor documente din dosare părţilor şi instituţiilor care au semnat un acord cu instanţa respectivă sau care au depus o cerere în acest sens la dosar.

La fel ca şi în anii precedenţi, scanarea documentelor depuse la dosar şi ataşarea acestora în aplicaţia ECRIS a continuat, facilitându-se astfel accesul justiţiabililor la aceste documente prin intermediul aplicaţiei „InfoDosar”, iar  „Portalul instanţelor de judecată” este actualizat permanent cu informaţii relevante ce reflectă organizarea instanţei, informaţii de interes public, date de contact, jurisprudenţă, informaţii despre dosare şi şedinţe şi altele, conform structurii. În sălile de şedinţă sunt folosite aplicaţiile de numire prin „Extragere Aleatorie a Experţilor, Curatorilor şi Lichidatorilor”, „Înregistrarea şedinţelor de judecată” şi cea de „Afişare în timp real a şedinţei de judecată” pe monitoarele instalate la intrarea sălilor de şedinţă.

Preşedintele Tribunalului, judecător Petru Juca a precizat că „Toate aceste aplicaţii sunt utile deoarece scurtează timpul petrecut de părţi în clădirile instanţelor, sunt prietenoase cu mediul, evitându-se tipărirea documentelor pe hârtie şi eficiente economic, prin evitarea costurilor transmiterii acestora prin serviciile poştale”.