Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale, din 35 de județe.

În județul Caraș Severin s-a inițiat procedura pentru două comune, respectiv Armeniș și Iablanița. În luna iunie, a fost lansată o procedură similară pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din comunele Băuțar, Bozovici, Buchin, Bucoșnița, Constantin Daicoviciu, Cornea, Cornereva, Domașnea, Luncavița, Marga, Păltiniș, Sacu, Slatina Timiș, Topleț și Zăvoi.

Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Selectarea acestor localități rurale a fost făcută după mai multe criterii de prioritizare:

– localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

– localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

– localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.