Astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului Caraş-Severin, a avut loc şedinţa Comisiei Judeţene de Fond Funciar, cu următoarea ordine de zi:

1.Analizarea anexei înaintată în baza art. 27 din Legea nr.18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare de către Comisia Locală de Fond Funciar Caransebeș.

2.Analizarea anexei înaintată în baza art. 27 din Legea nr.18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare de Comisia Locală de Fond Funciar Brebu Nou.

3. Punerea în executare a Sentinței civile nr. 8/03.01.2017, pronunțată de Judecătoria  Reșița, în dosar nr.1703/290/2016,  definitivă, reclamant Steinberg Consult, Service SRL;

4.Punerea în executare a Sentinței civile nr. 2974/21.10.2010, pronunțată de Judecătoria  Reșița , în dosar nr.416.1/290/2007, definitivă, reclamant Țăran Ana;

5.Informare privind dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

6. Diverse

În cadrul acestui punct, (al şaselea), a fost discutată situația inventarului sentinţelor civile definitive pentru punerea în executare, stabilind-se că în situația în care documentațiile pentru punerea în executarea a acestora nu sunt înaintate de către comisiile locale de fond funciar sau nu se răspunde la solicitările comisiei județene de a comunica sentințele civile definitive, urmează ca președintului/secretarului comisiei locale să le fie  aplicate avertismente, iar în situația în care sentințele nu vor fi puse în executare, să le fie aplicate amenzi.