Inspectorii de muncă din Caraş-Severin au efectuat luna trecută 237 controale, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 268.000 lei. Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neacordarea sporului de noapte şi a repausului săptămânal; neefectuarea controlului medical periodic.

În luna iunie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 237 controale, fiind dispuse angajatorilor 331 măsuri obligatorii în scopul remedierii deficienţelor constatate. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 268.000 lei.

Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neiniţierea negocierii în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; netransmiterea în termen a datelor in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); neacordare spor de noapte şi a repausului săptămânal; prestarea de activităţi în afara programului de lucru stabilit în cuprinsul contractului individual de muncă cu timp parţial; neefectuarea controlului medical periodic; neluarea măsurilor în vederea afişării instrucţiunii de utilizare pentru echipamentele tehnice din dotare; nesemnarea fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă; neîntocmirea instrucţiunilor proprii; neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2; neasigurarea controlul medical periodic; nu s-au luat măsuri pentru a respecta periodicitatea anuală a efectuării examenului  periodic pentru toţi lucrătorii; lipsa declaraţiei de conformitate/netraducerea în limba română a acestui document; etc.

La 8 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 12 persoane, angajatorii în cauză activând în următoarele domenii de activitate: comerţ, baruri, panificaţie, construcţii şi activităţi de curăţenie.

Au fost comunicate de către angajatori 6 evenimente care au avut ca urmări 6 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 71 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 7 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de prelungire/modificare a clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă.