Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița.   

Candidații la admiterea din sesiunea de vară, au începând de luni, 6 iulie 2020, acces la platforma online   care gestionează procesul de înscriere, https://uem.ro/admitere/. De asemenea, de joi, 9 iulie, în incinta universității vor fi puse la dispoziția candidaților centre suport menite să ofere sprijin logistic viitorilor studenți în operațiile aferente admiterii online,  în condiții de siguranță și igienă, respectând normele de sănătate publică.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg să-și desăvârșească formarea la Reșița, vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:

  • Burse atractive (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
  • Burse speciale acordate de agenți economici din Reșița și județul Caraș-Severin;
  • Masa la Campus Cafe din incinta UEMR la prețuri subvenționate;
  • Acces gratuit la aplicațiile Microsoft (Windows și Microsoft 365);
  • Bibliotecă modernă și acces la baze de date electronice;
  • Acces gratuit la facilități sportive (sală de forță; sală de sport – tenis, baschet, volei; clădire polivalentă – saună, aparate de fitness, teren de baschet, handbal, mini-fotbal);
  • Clubul Sportiv Universitatea Reșița – asigură cadrul propice pentru practicarea sportului de înaltă performanță, prin participarea studenților la diferite competiții naționale și internaționale;
  • Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul ERASMUS+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria etc.);
  • Perfecționare prin studii de masterat și doctorat;
  • Transport CFR gratuit și local subvenționat.

Ca urmare a aprobării cifrelor de școlarizare pentru învățământul superior de către Ministerul Educației Naționale, admiterea la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în anul universitar 2020 – 2021, se va realiza pe 370 de locuri bugetate și 805 de locuri cu taxă. Dintre acestea, o serie de locuri sunt destinate domeniilor prioritare, elevilor proveniți de la licee din mediul rural, candidaților de etnie rromă, la care se adaugă 26 de locuri alocate candidaților români de pretutindeni.

În numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat sunt incluse 14 locuri pentru tineri proveniți de la licee din mediul rural și un loc destinat candidaților de etnie rromă. De asemenea, elevii care au obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale recunoscute de MEC vor fi notaţi cu nota 10 la proba 1 a concursului de admitere.

Pentru cele trei facultăți – Facultatea de Inginerie și Management, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Sociale – admiterea se face în urma unui concurs de dosare, metodologia de organizare și desfășurare urmând să fie anunțată în cel mai scurt timp.

Mai multe informații despre admiterea 2020 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, specializări, acte necesare, condiții de înscriere, taxe de studiu, sunt detaliate pe pagina web a universității https://uem.ro/admitere/.

Amintim că Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a aprobat absorbția Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), demers inițiat de UEMR la începutul anului universitar curent și validat de structurile colective de conducere. Motivația acestui demers a fost dată de contextul evoluțiilor actuale din spațiul românesc și european al învățământului superior pentru promovarea calității, creșterea eficienței activității didactice și de cercetare, precum și a vizibilității internaționale.

Fuziunea prin absorbție, în urma căreia UEMR va deveni Centrul Universitar UBB din Reșița, este un răspuns firesc la dinamica pieței educaționale globale.