Naţiunile Unite au luat fiinţă în 1945, după distrugerile produse de al doilea război mondial, şi aveau o misiune centrală: menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. ONU continuă să avanseze pe această cale făcând demersuri pentru prevenirea conflictelor, ajutând părţi aflate în conflict să facă pace, organizând misiuni de menţinere a păcii şi creând condiţii pentru a permite menţinerea şi răspândirea păcii. De multe ori aceste activităţi se suprapun şi trebuie să se susţină una pe cealaltă pentru a fi eficiente. Responsabilitatea primară pentru pacea şi securitatea internaţională îi revine Consiliului de Securitate al ONU. Adunarea Generală şi secretarul general al ONU joacă roluri majore, importante şi complementare, alături de alte oficii şi organisme ale Naţiunilor Unite.

Consiliul de Securitate îşi asumă rolul conducător în stabilirea existenţei unei ameninţări împotriva păcii sau a unui act de agresiune. Le cere părţilor aflate în dispută să o reglementeze prin mijloace paşnice şi recomandă metode de ajustare sau condiţii de reglementare. În baza Capitolului VII al Cartei ONU, Consiliul de Securitate poate lua măsuri de constrângere pentru a impune menţinerea sau reinstaurarea păcii şi securităţii internaţionale. Astfel de măsuri merg de la sancţiuni economice la acţiuni militare internaţionale. Tot Consiliul stabileşte operaţiunile de menţinere a păcii ale ONU şi misiunile sale politice speciale.

Adunarea Generală este principalul organ de deliberare, de stabilire a politicilor şi de reprezentare al ONU. Prin reuniunile sale regulate, Adunarea Generală conferă statelor membre un forum pentru a-şi exprima opiniile şi a ajunge la consens în chestiunile dificile. Face recomandări sub forma rezoluţiilor Adunării Generale; deciziile în probleme importante, cum sunt cele privind pacea şi securitatea, primirea de noi membri şi aspectele bugetare, necesită o majoritate de două treimi, dar alte chestiuni sunt decise prin majoritate simplă.

Diplomaţie preventivă şi mediere

Modalitatea cea mai eficientă de a reduce suferinţa umană şi costurile economice masive ale conflictelor, precum şi consecinţele acestora este în primul rând de a preveni conflictele. ONU joacă un rol important în prevenirea conflictelor, folosind diplomaţia, bunele oficii şi medierea. Între instrumentele pe care le foloseşte pentru a aduce pacea se numără emisarii speciali şi misiunile politice în teren.

Menţinerea păcii

Menţinerea păcii s-a dovedit a fi unul dintre cele mai eficiente instrumente de care dispune ONU pentru a ajuta ţările gazdă să navigheze pe calea dificilă de la conflict la pace. Operaţiunile multidimensionale de menţinere a păcii de astăzi sunt chemate nu doar să menţină pacea şi securitatea, ci şi să faciliteze procesele politice, să protejeze populaţia civilă, să asiste dezarmarea, demobilizarea şi reintegrarea foştilor combatanţi; de asemenea, să susţină procesele constituţionale şi organizarea de alegeri, să apere şi să promoveze drepturile omului şi să asiste reinstaurarea statului de drept şi extinderea autorităţii statului legitim. Operaţiunile de menţinere a păcii obţin mandat de la Consiliul de Securitate, trupele sunt furnizate de statele membre şi sunt conduse de Departamentul pentru operaţiuni de pace, cu susţinerea Departamentului pentru suport operaţional de la sediul ONU din New York. În momentul de faţă sunt în desfăşurare 14 misiuni de menţinere a păcii ale ONU. Din 1948, au avut loc 71 de astfel de misiuni. În 2019, secretarul general al ONU a lansat Acţiunea pentru iniţiative de menţinere a păcii (A4P) pentru înnoirea angajamentului politic reciproc faţă de operaţiunile de menţinere a păcii.

Consolidarea păcii

Activităţile de consolidare a păcii ale ONU urmăresc să ajute ţările să revină la normalitate post-conflict, să reducă riscul de reapariţie a conflictelor şi să pună bazele păcii şi dezvoltării sustenabile. Arhitectura ONU de consolidare a păcii cuprinde Comisia pentru consolidarea păcii, Fondul pentru consolidarea păcii şi Oficiul pentru susţinerea consolidării păcii, acesta din urmă având rolul de a asista şi susţine Comisia cu consiliere strategică şi politică, de a administra Fondul şi de a-l asista pe secretarul general la coordonarea agenţiilor ONU implicate în eforturi de consolidare a păcii.

Combaterea terorismului

ONU este chemată în tot mai mare măsură să coordoneze lupta globală împotriva terorismului. În cadrul sistemului ONU au fost elaborate 18 instrumente universale împotriva terorismului, cu privire la activităţi teroriste specifice. În septembrie 2006 statele membre ale ONU au adoptat Strategia globală a Naţiunilor Unite de combatere a terorismului; a fost prima dată când statele membre au convenit asupra unui cadru strategic şi operaţional comun împotriva terorismului.

Dezarmare

Adunarea Generală şi alte organisme ale Naţiunile Unite, cu sprijinul Oficiului pentru probleme de dezarmare, se preocupă de promovarea păcii şi securităţii internaţionale prin urmărirea eliminării armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă şi reglementarea armelor convenţionale.AGERPRES