La trei luni de când Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș se află în prima linie a activităților de organizare și verificare a măsurilor de prevenire și combatere a infecției cu noul coronavirus, bilanțul categoriilor de intervenții și rezultate obținute vorbește de la sine despre etapele complicate și de o intensitate fără precedent pe care le-au traversat specialiștii implicați, alături de întregul corp medical al județului, în gestionarea situației epidemiologice.

Ținând cont de faptul că Timișul este printre cele mai mari județe ale țării, cu numeroase puncte de trecere frontieră, tranzitat de un număr semnficativ de persoane, a fost necesară depunerea unor eforturi susținute pentru coordonarea acțiunilor impuse de situația epidemiologică. Rezultatele obținute reprezintă încununarea activitații întregului colectiv, sub directa îndrumare a unor medici cu experiență.

Principalele categorii de acțiuni pentru care DSP Timis a avut responsabilitate directă sunt:

Triaj epidemiologic – 74.204 persoane;

Anchete epidemiologice – 508 anchete ;

Recoltarea de probe- 2.313 probe biologice;

Urmărirea stării de sănătate a persoanelor carantinate – 1.817 persoane ;

Colaborarea cu alte spitalele din județ;

Alte activități conexe; Triajul epidemiologic a fost realizat conform Metodologiei de supraveghere a COVID-19, elaborată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și adreselor MS.

S-a asigurat triajul epidemiologic în punctele de trecere frontieră (Jimbolia, Cenad, Moravița, Aeroport Timișoara) și în stația CFR Timișoara Nord, pentru un numar de 74.204 persoane. Au fost monitorizate 4.716 persoanele izolate la domiciliu, sosite în România din zonele afectate de noul Coronavirus, în perioada în care direcțiilor de sănătate publică le-a revenit această sarcină.

Anchetele epidemiologice, derulate prin personalul de specialitate din cadrul DSPJ Timiș, cumulate într-un total de 508 anchete epidemiologice, au implicat contactarea tuturor persoanelor depistate pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2, în vederea demarării anchetelor epidemiologice.Au fost stabiliti 1.735 de contacți direcți. În cursul acestei perioade au fost depistate și monitorizate 6 focare de coronavirus. Acestea s-au aflat în supraveghere epidemiologică până la stingerea lor.

Recoltarea de probe a presupus prelevarea de exudat faringian și nazal în vederea diagnosticului de Covid 19, la adresă, la contacții persoanelor declarate pozitiv din anchetele epidemiologice, de la personalul de îngrijire din centrele rezidențiale și de la persoanele supuse măsurii de carantină-la începutul pandemiei. În perioada 28 februarie – 27 mai, personalul de specialitate din cadrul Laboratorului DSPJ Timiș a recoltat un număr de 2.313 probe.A fost monitorizată și facilitată procedura de testare a pacienților oncologici, a pacienților dializați, a celor cu boli rare și a altor categorii incluse în prioritizarea de testare.

A fost păstrată o legătură permanentă cu Serviciul Județean de Ambulanță Timiș – pentru intervenții și recoltări probe, dar și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,BANAT’’ al județului Timiș – pentru transportul cu izoleta si asigurarea logisticii pentru persoanele carantinate. Împreună cu Serviciul Județean de Ambulanță Timiș s-au parcurs aproape 6000 de km, în teritoriul rural si urban. Urmărirea stării de sănătate a populației a debutat printr-o primă situație de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a infecției cu noul coronavirus, când, la inițiativa DSPJ Timis, s-a desfășurat prima sedință pentru organizarea activităților în punctele de trecere frontieră, cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor implicate în gestionarea situației epidemiologice, la începutul lunii februarie.

De asemenea, a fost inițializată procedura de transmitere către rețeaua primară de medicină de familie și unitățile sanitare cu paturi, a pachetului de măsuri suplimentare de prevenție impuse de contextul epidemiologic. S-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Timiș raportarea imediată a cazurilor de tip infecție respiratorie, inclusiv gripă. Având în vedere evoluția situației la nivel județean, DSPJ Timiș a delegat personal de specialitate în Comitetul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,BANAT’’ al județului Timiș. În aceeași categorie de acțiuni, au fost identificate spațiile pentru carantinarea persoanelor sosite din zona roșie, încă de la debutul epidemiei și apoi în starea de urgență, pentru asigurarea spațiilor de carantină necesare unui aflux foarte mare de persoane. Serviciul de Control în Sănătate Publică a verificat, în cele 39 spații de carantinare, modul de colectare și decontaminare a lenjeriei utilizate de persoanele carantinate cât și modul de gestionare a deșeurilor cu potențial periculos de către două firme acreditate.

Pentru situațiile impuse de alte activități conexe aflate în atenția DSPJ Timiș, respectiv pe parcursul evaluărilor periodice asupra locațiilor în care se aflau persoane carantinate, inspectorii Serviciului Control în Sănătate Publică Timiș din DSPJ Timiș au cooperat cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,BANAT’’ al județului Timiș, monitorizând constant modului de asigurare a hranei și a condițiilor igienico-sanitare de locuit.

Cu ocazia controalelor efectuate în perioada 24 februarie – 31 mai, au fost aplicate 40 de amenzi în valoare totală de 296.200 lei pentru abateri de la normele igienico-sanitare în unități de toate categoriile. În cadrul tematicii de control privind produsele biocide, efectuată de către Serviciul de Control în Sănătate Publică, a fost verificată existența avizului Comisiei Naționale de Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și acolo unde situația a impus, au fost aplicate sancțiuni și chiar s-a dispus retragerea de pe piață și interzicerea comercializării acestor produse. A fost asigurat serviciul de permanență și consultanță telefonică pentru informatii și sesizări privind situațiile epidemiologice referitoare la noul coronavirus, în regim 24 ore din 24 (în medie 60 apeluri / 24 ore). De asemenea, a fost asigurată monitorizarea telefonică zilnică a tuturor persoanelor cărora li s-a impus măsura de izolare la domiciliu, acolo unde situația a necesitat.

În plus, se desfășoară în continuare acțiunea de monitorizare a persoanelor carantinate și se completează în timp real baza națională de date, prin serviciul STS – activitate în care se află cooptați și studenți voluntari din cadrul Universității de Vest din Timișoara.