Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile. Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia:
 • promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigură locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
  Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene, respectiv Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
  Situaţia centralizată a întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăseşte în Registrul Unic de Evidenţă a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/extras_Registru_Martie.pdf .
  În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, prin intermediul instituţiilor subordonate, acţiuni la nivel naţional în vederea creşterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate.
  Pentru o mai bună întelegere a felului în care funcţionează structurile de economie socială pot fi accesate link-urile:
  http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala
  https://www.anofm.ro/index.html/agentie=ANOFM&categ=4&subcateg=6&page=0
  De la începutul acestui an, la AJOFM Caraş-Severin au fost depuse 3 solicitări de acordare a atestatului de intreprindere socială. Două dintre aceste solicitări au fost aprobate, cea de-a treia solicitare fiind respinsă, neîndeplinind condiţiile de eligibilitate. De asemenea, se află în evaluare o solicitare pentru acordarea mărcii sociale.