„Monumente şi situri din Banatul Montan, o plus-valoare europeană”

Proiect dedicat Zilei Europei – 9 mai 2020

În următoarele 9 zile, 8 – 16 mai 2020, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin şi a Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin (adresa: Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen) vor apărea scurte prezentări a 9 monumente şi situri din judeţul Caraş-Severin, care oglindesc nu numai o valoare locală a acestora, ci ne reprezintă atât ca regiune cât şi ca comunitate pe plan european.

Curatorul expoziţiei, Erwin Josef Ţigla pentru Radio Reşiţa:

Erwin Josef Tigla

Acesta este un proiect al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, al Forumului Democratic al Germanilor din jud. Caraş-Severin şi al Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa, cu sprijinul dr. Ada Cruceanu-Chisăliţă.

 1. Homo europaeus (preistoric)
 2. Caransebeş Tibiscum (II.-VI. dCh.)
 3. centrul istoric/ ansamblu (începând cu sec. XVIII / datarea epigrafică 153 AD – informație istorică privind întemeierea băilor „AD MEDIAM”)
 4. Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” (1817)
 5. (începând cu 1847)
 6. Muzeul de locomotive (începând cu 1872 – ca și fabricație de locomotive)
 7. Primăria (1903)
 8. Sistemul hidro (1903 – 1907)
 9. Monumentul Turismului (1936)

Denkmäler der Geschichte und Fundstätten der Kultur

im Banater Bergland, Rumänien

Ein Projekt, dem Europatag, 9. Mai 2020, gewidmet

In den nächsten 9 Tagen, zwischen dem 8. und 16. Mai 2020, werden auf den Facebook-Seiten der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici” Karasch-Severin und denen des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen kurze Beschreibungen von 9 Denkmälern der Geschichte und Fundstätten der Kultur aus dem Banater Bergland, Rumänien erscheinen, die nicht nur von lokalem Wert sind, sondern vielmehr, sind sie eine Bereicherung für die Region, fürs Land und für Europa.

Dieses Projekt bildet eine Zusammenarbeit vom Kreisrat Karasch-Severin, der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici” Karasch-Severin, des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen und  des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza”, mit Unterstützung von Dr. Ada Cruceanu-Chisăliţă.

 1. Die Höhle mit den Knochen: Homo europaeus (prähistorisch)
 2. Karansebesch: Tibiscum (II.-VI. Jh. AD)
 3. Herkulesbad: das historische Zentrum (beginnend mit dem XVIII. Jh. / epigraphische Datierung: 153 AD – historische Information betreff der Gründung der Bäder „AD MEDIAM”)
 4. Orawitza: das Alte „Mihai Eminescu”-Theater (1817)
 5. Der Banater Semmering / Anina – Orawitza: Montane Eisenbahnlinie (beginnend mit 1847)
 6. Reschitza: das Dampflokomotiven-Freilichtmuseum (beginnend mit dem Jahr 1872 – als Fabrikationsjahr der ersten Dampflokomotive)
 7. Karansebesch: das Rathaus (1903)
 8. Reschitza – Franzdorf: das Hydro-System (1903 – 1907)
 9. Russberg: das Tourismus-Denkmal (1936)

„Historic Monuments and Sites of Cultural Heritage

in the Mountainous Banat, Romania”

A Project to celebrate Europe Day – 9 May 2020

The next 9 days, from 8th to 16th of May 2020, short presentations of 9 monuments and sites of cultural heritage in Caras-Severin County might be seen on the platforms: Biblioteca Judeţeană [County Public Library] ”Paul Iorgovici” and Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen [Democratic Forum of the Germans in the Mountainous Banat]. Apart from their local cultural value, theese ones might be taken for representing us as a particular region and community in Europe.

This is a project of Caras-Severin County Council, the County of Caras-Severin Public Library ”Paul Iorgovici”, the Democratic Forum of the Germans in the Mountainous Banat and the German Association for Adults’ Culture and Education Resita, with dr. Ada Cruceanu-Chisăliţă’s help.

 1. Cave with Bones: Homo Europaeus (Human prehistory)
 2. Caransebes: Tibiscum, Roman castra and municipium (2nd – 6th century AD)
 3. Baile Herculane: the old center of the resort in the 19th – 20th century (beginning with 153 AD – epigraphical dating of the Roman AD MEDIAM resort)
 4. Oravita: The Old Theater ”Mihai Eminescu” (1817)
 5. The Banat Semmering / Anina – Oravita: High Railroad (beginning with 1847)
 6. Resita: Steam Engines Museum (open air): 16 engines, including the first one made in Resita, 1872
 7. Caransebes: The Town Hall (1903)
 8. Resita – Valiug: The Hydro energetic System (1903 – 1907)
 9. Rusca Montana: Monument of Tourism (1936)

„Monuments historiques et sites du patrimoine culturel

dans le Banat montagneux, Roumanie”

Un projet pour célébrer la Journée de l’Europe, le 9 mai 2020

Pendant 9 jours, du 8 au 16 mai 2020, de brèves présentations de 9 monuments et sites du patrimoine culturel du département de Caras-Severin paraîtront sur la page Facebook de la Bibliothèque départementale „Paul Iorgovici” et du Forum Démocratique des Allemands (adresse: Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen). Outre leur valeur culturelle locale, ceux-ci nous représentent à la fois en tant que région et en tant que communauté en Europe.

Il s’agit d’un projet du Conseil du département de Caras-Severin, de la Bibliothèque départementale „Paul Iorgovici”, du Forum Démocratique des Allemands de Caras-Severin et de l’Association Allemande de Culture et d’Education des Adultes Resita, avec le soutien de Dr Ada Cruceanu-Chisăliţă.

 1. La grotte aux os: Homo europaeus (préhistorique)
 2. Caransebes: Tibiscum (IIe – VIe siècle après JC)
 3. Baile Herculane: Le Centre historique (à partir du XVIIIe siècle / datation épigraphique 153 après JC – informations historiques concernant la fondation des thermes „AD MEDIAM”)
 4. Oravița: Le Vieux Théâtre „Mihai Eminescu” (1817)
 5. Le Semmering du Banat (depuis 1847)
 6. Resita: Le Musée des Locomotives (1872 – la fabrication de la première locomotive)
 7. Caransebes: L’Hôtel de Ville (1903)
 8. Resita – Valiug: Le Système hydroélectrique (1903 – 1907)
 9. Rusca Montana: Le Monument du Tourisme (1936)