Având in vedere contextul epidemiologic creat de pandemia Covid 19 și instituirea stării de urgență la nivel național, pentru protejarea utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare precum și a personalului propriu, prin limitarea deplasărilor in teren S.C. AQUACARAS S.A. anunță că, pentru consumatorii casnici ( exceptând locuitorii din cadrul asociațiilor / condominiilor), facturile de apă vor fi emise pe baza unui consum estimativ, raportat la media consumurilor ultimelor 3 luni. Regularizarea consumului de apa se va realiza in prima lună după încetarea stării de urgenţă, prin citirea contoarelor.

Toți utilizatorii serviciilor: consumatorii casnici individuali persoane juridice inclusiv agenții economici care și-au restrâns /încetat activitatea sunt invitați să transmită pe propria răspundere, indexul contorului sau consumul lunar de apă estimat, pe  adresele de e-mail ale fiecărei exploatări sau la numărul  de telefon aferent:

menționându-se numele utilizatorului, codul de client (acesta se regăsește pe factură, in partea dreaptă, sus), adresa locului de consum si cantitatea de apă citită sau estimată.