O parte din Ocoalele silvice din Caraş-Severin au fost prinse cu ocaua mică de inspectorii Gărzii Forestiere Judeţene în urma nedeclarării exacte a volumului de lemn exploatat şi pus în valoare.

Pentru Radio Reşiţa, inspectorul coordonator, Gheorghe Săvianu, detaliază:

Am demarat controale în fondul forestier proprietatea statului, administrat de către Direcţia silvică a judeţului Caraş-Severin. Mai exact am început verificările prin sondaj la parchete de exploatare puse în valoare şi neatacate, verificări care s-au axat pe măsurătorile diametrelor arborior puşi în valoare la înălţimea de 1.30 m de la sol, aprecierea clasei de calitate şi unele verificări cu respectarea normelor tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării. Aceste elemente taxatorice, în baza cărora a rezultat volumul de exploatat fiind deja existent la dosarul partizilor respective şi aprobate, unele partizi fiind deja adjudecate de către agenţii economici nefiind însă atacate fizic. În urma verificărilor noastre la care a participat personalul silvic responsabil sau delegaţi din partea Ocolului silvic, au rezultat diferenţe la măsurători, atât ale diametrelor cât şi a clasei de calitate stabilită faţă de datele consemnate în carnetul de inventar, date culese anterior de către personalul silvic delegat la momentul constituirii partizii respective. Ca să fie pe înţelesul tuturor, prin compararea acestor date la control, cu cele existente la dosar, a existat o subdimensionare a arborilor puşi în valoare şi destinaţi exploatării, aceste neconcordanţe depăşind toleranţele admise prin normele tehnice în vigoare. Atragem atenţia că la preluarea acestor date în teren trebuie acordată o atenţie maximă, acesta fiind punctul forte de unde se pune pentru prima dată lemn pe piaţă. Aşadar trebuie să fim permanent conştienţi de faptul că neglijenţa în serviciul prestat va fi aspru pedepsită de lege„.

Gheorghe Săvianu

Inspectorul coordonator al Gărzii Forestiere Caraş-Severin, Gheorghe Săvianu.