Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin beneficiază de fonduri europene pentru extinderea reţelei de asistenţi maternali profesionişti în vederea dezinstituţionalizării copiilor ocrotiţi în centre rezidenţiale. Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, se va derula la nivel naţional pe perioada 2019-2023.

Valoarea proiectului pentru judeţul Caraş-Severin este de 78.287.898,85 lei.
Prin intermediul acestui proiect D.G.A.S.P.C. Caraş – Severin vizează ca până la sfârşitul anului 2023, să realizeze profesionalizarea şi extinderea actualei reţele de asistenţi maternali profesionişti cu un număr de 100 persoane şi formarea profesională continuă a acestora. În acest sens, la nivelul D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin se derulează campania de recrutare şi identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist, iar începând cu data de 18.03.2019 cursurile de formare profesională au fost demarate cu prima serie de persoane înscrise la curs.
Astfel, în vederea evaluării capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, din Reşiţa, Al. Trei Ape nr. 4, sau prin fax: 0255.217048, e-mail dgaspccs@rdslink.ro.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.