Patru episcopi, zeci de preoþi însoþiþi de credincioºi ºi persoane consacrate vor purta în procesiune, duminicã, relicva Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea pe strãzile Capitalei.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunþiaturii Apostolice din Bucureºti (la intersecþia strãzilor Bulevardul Schitu Mãgureanu cu Strada Pictor C. Stahi, în vecinãtatea Parcului Ciºmigiu). Credincioºii, cãlugãrii ºi cãlugãriþele, ministranþii, preoþii ºi episcopii se vor reuni la monument la ora 14,00. Dupã un moment de rugãciune, în jurul orei 14,30 se va porni spre Catedrala Sfântul Iosif (str. General Bertheloþ 19).

Procesiunea este organizatã de Arhidieceza Romano-Catolicã de Bucureºti ºi are loc cu ocazia sãrbãtorii Sfântului Ioan Paul al II-lea, comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureºti transmiº sâmbãtã, AGERPRES.

Relicva constã într-o bucãþicã de pânzã cu câteva picãturi de sânge ale Suveranului Pontif ºi a fost dãruitã Catedralei Sfântul Iosif din Bucureºti pe 19 mai 2011 de cãtre Cardinalul Stanislaw Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

În fruntea procesiunii vor merge patru episcopi catolici: Înaltpreasfinþitul Ioan Robu – Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureºti, Excelenþa Sa Monsenior Miguel Maury Buendia – Nunþiu Apostolic în România, Excelenþa Sa Monsenior Jan Pawlowski – Delegat pentru Reprezentanþe Pontificale în cadrul Secretariatului de Stat al Vaticanului, Preasfinþitul Mihai Frãþilã – Episcop greco-catolic de Bucureºti.

Icoana ºi relicva Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea vor fi purtate de ºase tineri.

În jurul orei 15,00, la Catedrala Sfântul Iosif se va celebra Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Sfântului Ioan Paul al II-lea, prezidatã de Mons. Jan Pawlowski.

Monumentul Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecþia strãzilor Bulevardul Schitu Mãgureanu ºi Pictor C. Stahi la iniþiativa Nunþiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primãria Municipiului Bucureºti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a fãcut-o în þara noastrã în anul 1999, prima vizitã a unui Suveran Pontif într-o þarã majoritar ortodoxã. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este opera în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacã, Mirsad Begic.

Karol Wojtykla (viitorul Papã Ioan Paul al II-lea) s-a nãscut pe 18 mai 1920, la Wadowice, în Polonia. A fost hirotonit preot pe 1 noiembrie 1946, iar pe 28 septembrie 1958 a fost consacrat episcop. Papa Paul al VI-lea l-a creat cardinal în 1967. Wojtyla a fost ales papã în conclavul din octombrie 1978, luându-ºi numele Ioan Paul al II-lea. A murit pe 2 aprilie 2005, la Vatican, iar procesul sãu de beatificare a fost deschiº în mod excepþional, pe 28 iunie în acelaºi an. A fost declarat fericiþ pe 1 mai 2011, de Papa Benedict al XVI-lea, acum emeriþ iar Papa Francisc l-a declarat sfânt pe 27 aprilie 2014.

Ioan Paul al II-lea a fosþ astfel, înscris în calendarul Bisericii Catolice, comemorarea sa liturgicã fiind stabilitã pe data de 22 octombrie a fiecãrui an.

Sursa – agerpres.ro