Clădirea în care funcționează Poliția Municipiului Reșița va fi reabilitată termic cu bani europeni. Este un proiect în valoare totală de 4,3 milioane de lei, din care aproape 3 milioane de lei finanțare nerambursabilă.

Sunt prevăzute intervenții ample asupra corpului de clădire C6, în care își desfășoară activitatea Poliția Municipiului Reșița: reabilitarea termică a anvelopei și a sistemului de încălzire/ furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (sistem de panouri solare termodinamice și panouri fotovoltaice), reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumului energetic.

Contractul de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a imobilului din cartierul Lunca Pomostului a fost semnat deja. Perioada de implementare a investiției este de 22 de luni.

Proiectul este finanțat prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI.3.1.B SUERD, în cadrul apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Foto: ADR Vest