Tinerii pot deveni voluntari în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Caraş-Severin. Sunt vizate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii, indiferent de cetăţenie, rasă, culoare, etnie, vârsta sau sex. Procesul de selecţie presupune însă parcurgerea a două etape: depunerea unui dosar şi interviul, susţine comisarul Aurelian Vieru.

Pentru a deveni voluntari antidrog se va depune un dosar complex la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Reşiţa.

Dosarul trebuie să conţină:

  • cerere de voluntariat;
  • CV;
  • copie BI/CI sau paşaport ;
  • certificat de cazier judiciar;
  • fişă de înscriere;
  • poză tip BI/CI;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
  • acordul tutorelui în cazul minorului.

Interviul de selecţie, se realizează după verificarea dosarului, vizează dobândirea de către responsabilii cu coordonarea activităţii de voluntariat de informaţii referitoare la istoricul personal, pregătirea şi experienţă profesională, cunoştinţele, abilităţile, disponibilitatea de timp şi domeniile de interes ale acestuia.