În aceastã sãptãmânã va intra în vigoare hotãrârea Guvernului privind alegerile prezidenþiale din luna noiembrie.

Documentul conþine informaþii legate de votul din þarã ºi din strãinãtate, dar ºi un calendar al alegerilor pentru preºedintele României.

Reporter: Alina Bordeiaºu – Miercuri, 28 augusþ începe perioada electoralã dedicatã alegerilor pentru preºedintele României. În aceastã sãptãmânã vor fi stabiliþi, prin tragere la sorþi, cei cinci judecãtori din Biroul Electoral Central, iar dintre aceºtia va fi ales preºedintele BEC. Ulterior, CNA va stabili regulile de desfãºurare a campaniei electorale pentru prezidenþiale.

Potrivit hotãrârii de guvern, data-limitã pentru depunerea candidaturilor la alegerile prezidenþiale este 22 septembrie, iar campania electoralã propriu-zisã va începe pe 12 octombrie.

Cetãþenii români din strãinãtate se pot înregistra, pentru a vota prin corespondenþã, pe portalul www.votstrainatate.ro, pânã pe data de 11 septembrie. Diaspora va putea vota ºi anticipaþ pe parcursul a trei zile. Astfel, pentru primul tur între 8 ºi 10 noiembrie, iar pentru al doilea tur între 22 ºi 24 noiembrie.

Atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, secþiile de votare se vor deschide la ora 7:00 ºi se vor închide la ora 21:00.

Dacã la ora închiderii în secþiile de votare sau la rând în afara acestora se vor afla încã alegãtori, programul se va prelungi pânã la ora 23:59.

Primul tur al alegerilor prezidenþiale va avea loc pe 10 noiembrie, iar al doilea tur pe 24 noiembrie.