În luna iunie 2019, inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraş-Severin au efectuat 251 controale, din care 148 în domeniul relaţiilor de muncă şi 103 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dispunându-se un număr de 364 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 94.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 53.500 lei. Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea repausului săptămânal; lipsa copiei contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc de muncă; neachitarea drepturilor salariale. La doi angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru două persoane.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 41.000 lei. Principalele deficienţe constatate se referă la: asigurarea măsurilor de securitate la lucrările executate la înălţime; acordarea/utilizarea echipamentului individual de protecţie; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor; semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă.