„Împreună universităţi şi angajatori”. Proiectul se lansează astăzi la UEM Reşiţa

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în calitate de parteneri, alături de Universitatea de Vest din Timişoara beneficiar, lansează astăzi proiectul: „Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative”.

Conferinţa de lansare a proiectului la nivelul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa va avea loc de la ora 14:00 în Sala Multimedia „Constantin Gruescu”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului universitar terţiar şi non-academic tehnic, în acord cu cerinţele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe şi oferte educaţionale inovative, proceduri şi instrumente de asigurare a calităţii, dezvoltat prin colaborare între universităţi şi angajatori şi dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice şi dezvoltării competenţelor profesionale şi socio-emoţionale ale studenţilor şi cursanţilor.

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului vor fi elaborare şi ofertate, într-un parteneriat transnaţional, peste 20 de programe şi activităţi de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor. Dezvoltarea şi implementarea acestor activităţi de formare vor aduce împreună experţi din mediul universitar naţional şi internaţional, precum şi angajatori.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020.