Fermierii care nu respectă codul bunelor practici agricole riscă să piardă subvenţiile de la APIA

Fermierii care au în derulare la APIA Caraş-Severin angajamente de agromediu şi climă pe cele două măsuri: pajişti cu înaltă valoare naturală şi practici agricole tradiţionale, trebuie să respecte întrutotul codul de bune practici impuse de lege.

Pentru a beneficia de subvenţiile acordate pentru furaje prin schemele de minimis, fermierii trebuie să aibă grijă să nu incendieze miriştile sau resturile vegetale provenite de pe terenurile arabile, să aplice îngrăşămintele organice solide şi lichide doar după data de 15 martie, pentru menţinerea speciilor valoroase de graminee şi leguminoase perene şi să nu are sau discuie pajiştile permanente.

Liviu Munteanu – purtătorul de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură Caraş-Severin a precizat pentru Radio Reşiţa că, patrimoniul pastoral reprezintă cea mai preţioasă resursă furajeră a judeţului. (Hardy Cvoica)