[FOTO] Dascălul Simona Rețeanu ne face o invitație la REGĂSIRE, vineri 28 septembrie, Sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Păutza”

Vineri, 28 septembrie de la ora 17,50 , Sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Păutza” găzduiește un eveniment de suflet, o regăsire în muzică și poezie, un itinerar sufletesc către o lume interioară care rezonează cu vitraliile luminii sufletești…

Cartea aparține unui dascăl cu vocație, uni om ce își lasă lacrima să se contopească cu scrisul, a unui om ce-a luminat generații de copii cu harul și dăruirea sa, Simona Rețeanu și se numește sugestiv-REGĂSIRE!

Evenimentului este cu atât mai emoționant deoarece cartea a văzut lumina tiparului la Editura Gheorghe Magas și se bucură de aprecierea unor oameni importanți de cultură din Caraș-Severin, printre care Gheorghe Jurma și Nicoleta Marcu.

„Profesoara reşiţeană Simona Reţeanu este binecunoscută pentru activitatea sa didactică şi culturală, manifestând o sensibilitate artistică aparte, valorificată, între altele, şi în câteva cărţi de versuri. Se poate spune că fiecare carte a fost o mărturisire a raportului autoarei cu lumea şi cu propria-i existenţă, o investigaţie inevitabilă a eului lăuntric, aşa cum a făcut-o, cu alte mijloace, şi pe scenă, şi în clasă. Un volum se intitula 25 de aniversare (2003), un mănunchi de texte poetice, simbolizând 25 de ani de muncă spirituală, despre care, de altfel, am scris la vremea lor. Simona Reţeanu scrie şi în limba franceză – limba pe care a predat-o mulţi ani la Liceul de Artă. Volumul Etre-large de dimensions océanes (2007) are aceeaşi structură dramatică a textelor, în care repetiţiile, opoziţiile, interogaţiile etc. adâncesc un spaţiu psihologic.
În esenţă, poezia Simonei Reţeanu se developează într-un ritm sacadat, sinuos, din şiruri de enumerări, repetiţii simple sau dezvoltate, lexicale sau sintactice, întrebări, dublete cu sensuri contrarii, simboluri…, trădând zbucium interior şi căutări ale certitudinilor, împinse uneori în hiperbole. Ceea ce se observă şi în cartea de faţă purtând şi ea un titlu semnificativ – Regăsire –, sugerând o regăsire poetică, deci de revenire la uneltele scrisului, dar şi „un moment de excepţie“ în care să dea valoare cuvântului şi prin cuvânt un sens nou vieţii. Eliberată de obligaţiile didactice, Simona Reţeanu se regăseşte în scris, aşteptând furtuna izbăvitoare, iubirea sau viitorul imprevizibil, pentru a le transpune curajos în poezie, ştiind însă acum că poezia este mai mult decât idee, decât imagine, decât metaforă, decât lexic ori sintaxă, decât autor, decât cititor, adică toate laolaltă şi încă ceva pe deasupra la care nu avem acces niciodată… ”prefaţează criticul literar, Gheorghe Jurma.

“Simona Rețeanu, ca profesoară la Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița, a transformat predarea francezei în artă. Alegând cu măiestrie didactică metodele de lucru cu elevii, aceștia se detașau încet, dar sigur, de mediul non-francez și învățau cu plăcere, apreciind această limbă „străină” și cu mintea, și cu sufletul.
Unul dintre proiectele inedite, rămas în memoria generațiilor care l-au derulat, a constat în predarea prin cântec. O varietate de intonații, pronunții și accente au reliefat elevilor realitatea lumii în care se vorbește această limbă, cântecele, arta, în general, survolând barierele lingvistice.
Simona Rețeanu, ca autoare de versuri, a transformat această carte în artă. Cuvinte scrise, intonații, pronunții, accente, povești, mărturii … toate ne fac să descoperim cu mintea și cu sufletul, o altfel de realitate. În care putem visa necondiționat …
De ce la Editura Gheorghe Magas? Pentru a rememora cumva anii de colaborare a celor doi emeriți dascăli, zile prelungite în noapte pentru editarea revistei Școala caraș-severinerană, confruntările de idei, creativitatea, dedicarea, carierele didactice impecabile”, Directorul Casei Corpului Didactic, Nicoleta Marcu

Despre Editura Gheorghe Magas:

În luna mai a anului  2016, pentru a marca 25 de ani de la prima ediție a Seminarului Internațional DIDACTICA, am făcut demersurile necesare la Biblioteca Națională a României pentru înființarea unei edituri a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.
Data de 16 mai 2016 este prima zi de funcționare a Editurii Gheorghe Magas.

De ce GHEORGHE MAGAS?

GHEORGHE MAGAS s-a născut la Caransebeș în 13 februarie 1946. Studiile le-a urmat la Liceul Pedagogic Caransebeș (gimnaziul), Liceul Pedagogic Arad și Universitatea București – Facultatea de istorie. Dascăl dedicat în egală măsură predării, dar și cercetării, a publicat numeroase studii de specialitate și metodice, a fost inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, director.
Între anii 1992-1995 a ocupat funcția de director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin. Acea perioadă a fost una cu realizări deosebite pentru instituție și pentru învățământul caraș-severinean, deoarece a întreprins demersuri pentru revitalizarea legăturilor cu instituții de învățământ și cultură din țară și a inițiat parteneriate de lucru cu unități similare din Austria, Danemarca, Franța, Germania, Norvegia, Republica Moldova, Serbia și Ungaria.
Parteneriatul cu Austria s-a materializat în trei direcții educaționale, inedite pentru acea perioadă și extrem de eficiente:
– elevi din județul nostru care au petrecut câțiva ani la rând vacanța de vară în Austria, integrați în familii;
– cadre didactice din județ care au urmat cursuri de formare profesională susținute de formatori din Austria (Colocviile de toamnă);
– seminarul DIDACTICA, un adevărat forum al cadrelor didactice (1991 – prima ediție)
Domnul Profesor GHEORGHE MAGAS a plecat dintre noi în 18 decembrie 2012.

Editura Gheorghe Magas are ca scop promovarea inovației și creativității în activitatea didactică, precum și diseminarea exemplelor de bună practică din educația formală și nonformală. Ne dorim să oferim oportunități pentru editarea de carte didactică inedită, utilă în activitatea de la clasă, să stimulăm creativitatea cadrelor didactice și a copiilor.

În luna mai a anului trecut (2016), pentru a marca 25 de ani de la prima ediție a Seminarului Internațional DIDACTICA, am făcut demersurile necesare la Biblioteca Națională a României pentru înființarea unei edituri a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.
Data de 16 mai 2016 este prima zi de funcționare a Editurii Gheorghe Magas.
De ce GHEORGHE MAGAS?
GHEORGHE MAGAS s-a născut la Caransebeș în 13 februarie 1946. Studiile le-a urmat la Liceul Pedagogic Caransebeș (gimnaziul), Liceul Pedagogic Arad și Universitatea București – Facultatea de istorie. Dascăl dedicat în egală măsură predării, dar și cercetării, a publicat numeroase studii de specialitate și metodice, a fost inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, director.
Între anii 1992-1995 a ocupat funcția de director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin. Acea perioadă a fost una cu realizări deosebite pentru instituție și pentru învățământul caraș-severinean, deoarece a întreprins demersuri pentru revitalizarea legăturilor cu instituții de învățământ și cultură din țară și a inițiat parteneriate de lucru cu unități similare din Austria, Danemarca, Franța, Germania, Norvegia, Republica Moldova, Serbia și Ungaria.
Parteneriatul cu Austria s-a materializat în trei direcții educaționale, inedite pentru acea perioadă și extrem de eficiente:
– elevi din județul nostru care au petrecut câțiva ani la rând vacanța de vară în Austria, integrați în familii;
– cadre didactice din județ care au urmat cursuri de formare profesională susținute de formatori din Austria (Colocviile de toamnă);
– seminarul DIDACTICA, un adevărat forum al cadrelor didactice (1991 – prima ediție)
Domnul Profesor GHEORGHE MAGAS a plecat dintre noi în 18 decembrie 2012.

Editura Gheorghe Magas are ca scop promovarea inovației și creativității în activitatea didactică, precum și diseminarea exemplelor de bună practică din educația formală și nonformală. Ne dorim să oferim oportunități pentru editarea de carte didactică inedită, utilă în activitatea de la clasă, să stimulăm creativitatea cadrelor didactice și a copiilor.

Anca Bica Bălălău