A fost aprobată hotărârea de Guvern prin care Asociaţia Help Autism dobândeşte statutul de utilitate publică. De mai mult de opt ani, asociaţia oferă servicii de diagnostic şi terapie de recuperare şi integrare pentru sute de copii, consiliere pentru părinţi, formare pentru cadre didactice şi personal calificat.

Prin parteneriate public-private şi campanii ample de conştientizare, contribuţia Help Autism la o viaţă mai bună pentru copiii afectaţi şi familiile lor, precum şi la o societate educată cu privire conştientizarea şi acceptarea acestei tulburări, a depăşit demult graniţele capitalei. Cu peste 500 de copii beneficiari, Help Autism este astăzi cea mai mare organizaţie din sfera autismului, din ţară.

Dincolo de condiţiile legale întrunite pentru primirea statutului de utilitate publică, acest demers reprezintă, în primul rând, o recunoaştere a rolului important pe care organizaţia îl are în comunitate şi o încurajare de a continua aceste eforturi.

Help Autism devine prima organizaţie neguvernamentală, care oferă servicii pentru copiii cu autism, declarată asociaţie de utilitate publică.Tocmai din acest considerent, noul statut deschide oportunităţi, nu doar pentru activitatea asociaţiei, dar pentru întreaga comunitate formată în jurul cauzei.

În ultimii ani, pe lângă serviciile sociale oferite direct, reprezentanţii Help Autism a avut şi o implicare la nivelul elaborării de politici în domeniul autismului. Bună colaborare cu autorităţile publice, în special cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a generat schimbări esenţiale în abordarea problematicii autismului în ţara noastră. Statutul de utilitate publică vine să consolideze cooperarea cu Ministerul pentru a furniza un număr cât mai mare de servicii.

În România, se estimează a fi peste 30.000 de copiii afectaţi de tulburarea de spectru autist. Autismul nu se vindecă, însă cu diagnostic pus la timp şi intervenţie specializată, până la 50% dintre aceşti copii pot ajunge să ducă o viaţă independentă.

Sursa:Agerpres