Curtea de Conturi cere restituirea sumelor cheltuite ilegal la Primăria Lugoj

Cele opt săptămâni petrecute de auditorii Camerei de Conturi Timiș s-au lăsat cu urmări destul de se­rioase în bugete ordonatorilor terțiari de credite din cadrul Primăriei Lugoj, care nu au scăpat deloc ușor după ve­ri­fi­că­rile făcute.

Primăria Lugoj nu a trecut chiar simplu de controlul din septembrie – noiembrie 2017, dosarul rezultat în urma verificărilor fiind unul st­u­fos ce s-a întins pe 57 de pagini. Municipalitatea are de recuperat diverse sume, între care 2.674,97 lei ca risc asociat de lucrări (diverse lucrări de canalizare, refaceri drumuri) și 14.988 lei pentru o doc­u­men­ta­ție tehnică unde nu au putut fi justificați
toți banii. Cei din cadrul Biroului de Management Proiecte, Programe trebuie să umble după bani, în sarcina lor fiind pusă recuperarea sumei de 6.267,20 lei, cheltuieli neprevăzute în ca­drul unui contract de co­fi­nanțare. Casa de Cultură a Municipiului trebuie să stabilească prejudiciul cauzat de decontarea unor activități artistice și recuperarea acestuia cu majorări de întârziere. Suma în cauză se ridică la 15.000 de lei. O su­mă bună de recuperat o are și Clubul
Sportiv Municipal Lu­goj, care a cheltuit fără justi­ficare, din nou, în opinia audi­to­rilor, suma de 34.315,25 lei. Banii au fost alocați ca in­demnizație sau alimentație de efort sportivilor.

Cel mai vitregit ordonator terțiar este Direcția de Asistență Social Comunitară, din postura de organizator al evenimentelor pentru persoanele vârstnice, Revelionul Seniorilor și Balul Seniorilor.

Conform auditorilor, există diferențe de sume între plățile făcute de DASC către firma organizatoare și decontul depus de aceasta, în urma subcontractării serviciilor, debitul fiind de 106.790,69 lei. Curtea de Conturi Timiș a stabilit și un termen de realizare al măsurilor, acesta fiind 30 iunie 2018, în caz contrar nerecuperarea prejudiciilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(Ion Moldovan)