Redăm mai jos, integral, petiţia ONG-urilor de mediu din Caraş-Severin adresată Ministerului Mediului, Guvernului României, Instituţiei Prefectului de Caraş-Severin, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi Mass-media cu privire la salvarea Parcului Național Semenic-Cheile Carașului şi întocmirea controversatului plan de management al ariei protejate.

Către Ministerul Mediului

Doamnei Grațiela GAVRILESCU
Ministru

Spre știință:
Guvernului României, doamnei Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministru
Instituția Prefectului Caraș-Severin, d-lui Matei LUPU, Prefect
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, d-lui Florian UDREA, Președinte
Parlamentari
Mass-media

Ref. Salvarea Parcului Național Semenic-Cheile Carașului

Petiție

În conformitate cu prevederile art. 8 din contractul de administrare încheiat în 08.10.2014 între Ministerul Mediului și RNP-Romsilva având ca obiect managementul Parcului Național Semenic-Cheile Carașului, solicităm rezilierea de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără punerea în întârziere sau alte formalități.

Solicităm preluarea administrării Parcului Național Semenic – Cheile Carașului de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în calitatea sa de instituție publică guvernamentală cu atribuții specifice ariilor protejate, ca unic garant al gestionării corecte și eficiente pentru conservarea ecosistemelor și dezvoltării turismului.

Considerăm intolerabilă situația curentă prin care RNP-Romsilva a realizat în cca. 2 luni prin intermediul Administrației Parcului Natural Porțile de Fier cu sediul în județul Mehedinți un plan de management pentru Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului.

Din spațiul public aflăm că activitatea de consultare publică prezentă se face preferențial și discriminatoriu prin ședințe închise numai cu anumiți șefi de Ocoale Silvice sau anumiți primari. Considerăm că procesul de consultare publică și transparență instituțională a fost profund viciat favorizând un posibil trafic de influență cu privire la parcelele forestiere în care să se permită exploatarea forestieră sau cu privire la zonele de dezvoltare în care să se permită concesiuni pentru construcția de vile, ambele nefaste pentru conservarea ecosistemelor.

Refacerea integrală a planului de management și a zonării interne arată reaua credință prin care a fost anulată munca de ani de zile a unor specialiști dedicați, ai membrilor Consiliului Consultativ și ai Consiliului Științific. Prin acest nou plan de management se urmărește de fapt reducerea zonei de protecție strictă și integrală cu peste 5.500ha, în loc ca aceasta să crească la minimum 75% din parcul național.

Modificările zonei de protecție strictă și integrală sunt realizate neprofesionist, neincluzând nici măcar rezervațiile care au fost recunoscute prin lege și declarate în baza studiilor științifice ca fiind cu cea mai mare valoare de biodiversitate și geodiversitate din parcul național. În Consiliul Consultativ din anul 2008 și în adresa Agenției pentru Protecția Mediului a fost solicitată includerea rezervațiilor în zona de protecție strictă și integrală iar acum constatăm și ignorarea instituției nu doar a noastră.

Pârtia de schi și traseul telegondolei situate între Semenic și Crivaia sunt două obiective turistice de interes public care au fost prevăzute în urma lungilor analize și consultări pentru elaborarea planului de management în perioada 2006-2013. Remarcăm că acestea dar și multe altele nu se mai regăsesc în noul plan, explicabil fiind modul defectuos și diletantist prin care acum se realizează în forță acest plan de către persoane necunoscute.

În subsidiar, remarcăm următoarele în sarcina RNP-Romsilva:
Nu are plan de management aprobat conform contractului și OUG57/2007. Termenul pentru aprobarea planului este depășit cu peste un an și pentru a doua oară.
A administrat 14 ani în afara cadrului legal care prevede existența unui plan de management pentru conservare, regulament și măsuri de conservare fiecare având termene clare de realizare, în prezent încălcate toate.
A blocat un proiect ce a beneficiat de finanțare europeană pentru că nu a dorit aprobarea zonării interne ce prevedea aproape 48% zonă de protecție strictă și integrală și aceasta din urmă fiind insuficientă.
A emis avize favorabile în anii trecuți care contravin obiectivelor de conservare ale ariilor protejate (Rezervația Cheile Carașului, Rezervația Buhui-Mărghitaș, Rezervația Bârzăvița).
Nu a emis avize și verificări în teren pentru activități care au afectat habitatele și speciile parcului național (pășunatul în golul montan Semenic în turbărie și pe toate pârtiile de schi care au fost afectate)
Au fost realizate construcții ilegale pentru care administrația nu a luat măsurile legale ce se impun (clădire în zona Iabalcea, clădire în zona Cuptoare).
A efectuat activități nelegale în parcul național prin tăierea vegetației forestiere fără avize (Poiana Liliecilor, Poiana Prolaz) și pentru care a fost amendată de Grada Forestieră în mod incorect Primăria Carașova.
RNP-Romsilva se face vinovată și de multe alte nereguli pe care le vom expune în alt context.

Având în vedere cele expuse, vă rugăm să luați măsurile ce se impun și, în conformitate cu prevederile art. 8 din contractul de administrare, încheiat în 08.10.2014 între Ministerul Mediului și RNP-Romsilva, să reziliați de drept acest contract, cu aplicabilitate imediată, fără alte formalități, salvând de la distrugere un parc național de o excepțională valoare atât karsto-floro-faunistică cât și cultural-peisagistică.

Semnatarii petiției:

Cornel Popovici Sturza
Președinte Grupul Ecologic de Colaborare Nera

Ion Gheorghe Chiran
Președinte Asociația Speo-Caraș

Laura Turcu
Coordonator proiecte Asociația Voluntariatul pentru Toți

Iosif Morac
Vicepreședinte/Director executiv Asociația Speologică Exploratorii

Camelia Duca,
Vicepreședinte Societatea pentru Cultura METARSIS

Alina Bosânceanu
Președinte Asociația Absolvenților UEM Reșița

Florica Jurj
Președinte
Asociația Nevo Parudimos

Nadia Potoceanu
Președinte Fundația Activity

Petronela Bosânceanu
Președinte Tânăr performant in Uniunea Europeană

Ioana Radu
Coordonator Grupul Local de Tineret Arcus

Nenad Constantinovici
Președinte Liga studenților UEM Reșița

Victor Hosu
Președinte Cercetași Reșița

Corneliu Martin
Președinte Asociația Dunărea Moldova Nouă

Andrei Szabo
Președinte Asociația Euroland Banat