AJOFM CS

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin  anunţă organizarea selecţiei pentru lucrători în agricultură în Spania, selecţie ce va avea loc in data de 13.01.2014 la Vaslui si in perioada 15-16.01.2014 la Slatina, fiind oferite 750 de locuri de muncă pentru recoltarea de căpşuni. Se caută persoane apte  pentru munca la camp, durata contractelor de muncă fiind  de aproximativ 3 luni, cu data estimată de angajare 15.02.2014. Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare la numarul de telefon 0255-212160, interior 23, la adresa de email a consilierului EURES : RAMAIAN.MITRICA@cs.anofm.ro  sau direct la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr 17, Compartiment Eures.

Actele necesare inscrierii in evidentele Compartimentului Eures sunt:

  • Copie B.I./C.I. sau Copie paşaport cu valabilitate de min. 6 luni;
  • Adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea apt pentru muncă;
  • CV model Europass într-o limbă de circulaţie internaţională (http://europass.cedefop.europa.eu);
  • Cazierul judiciar în original care să ateste faptul că persoan nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni).