gradinita maureni

5 grădinițe din Caraș-Severin au probleme în ceea ce privește activitatea educațională. În urma unor inspecții școlare a reieșit că la unitatea din Copăcele, evaluarea se face superficial, numărul de proiecte extracurriculare este foarte mic, iar activităţile desfăşurate la clasă sunt uneori în neconcordanţă cu programul stabilit. La Ramna, cadrele didactice folosesc încă metode tradiționale de învățare, iar mijloacelor audio-video și IT, lipsesc. Au mai fost găsite nereguli similare și la gradinițele din Berzovia, Vermeș și Măureni.