Tomislav JovanovicO delegaţie a Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice a Republicii Serbia, condusă de ministrul de resort Tomislav Jovanovic (foto), s-a aflat astăzi în judeţul Timiş. După un scurt popas la Ciacova, în Casa Memorială a iluministului european Dositei Obradovici şi o vizită la liceul cu limbă de predare sârbă, care-i poartă numele, delegaţia, însoţită de Excelenţa Sa Branko Brankovici, Ambasadorul Republicii Serbia în România şi de consulul ţării, Lazar Manoilovici, a vizitat Vicariatul Ortodox Sârb din Timişoara şi s-a întâlnit, la sediul Uniunii Sârbilor din România, cu reprezentanţii presei din vestul ţării.

Ministrul Tomislav Jovanovic a declarat că apreciază grija pentru minorităţi manifestată în cele două ţări şi că susţine dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Serbia în domeniul educaţiei, sistemul de învăţământ din Serbia fiind unul deschis.

În ceea ce priveşte drepturile minorităţilor române din Valea Timocului, Serbia, privind accesul la învăţământul în limba maternă, Tomislav Jovanovic a subliniat că numărul elevilor din rândul minorităţilor este mult mai mic faţă de majoritate, iar solicitările pentru educaţie în limba română sunt minime. Cu toate acestea, ministrul a declarat că este încurajată pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul în limba română în marile universităţi din Serbia.

Gery Binder a participat la întâlnire şi relatează: