medic protestUniversităţile de medicină şi farmacie vor organiza astăzi o nouă sesiune a concursului de rezidenţiat, la această ediţie înscriindu-se 5.102 tineri absolvenţi, pe 3.879 locuri şi posturi.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, cei mai mulţi medici tineri, 3.857, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, un număr de 964 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 281 vor susţine concursul pentru domeniul farmacie.

La fel ca şi în anii anteriori, concursul se va desfăşura descentralizat, în şase centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie, pe baza tematicilor anunţate.

Astăzi, la ora 8.30, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sălile specificate în listele publicate, cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul asupra lor, documente care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Punctajul minim de promovare se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Alte detaliile privind concursul de rezidenţiat se găsesc pe pagina oficială a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro.