parcare-smsFirmele datoare la bugetul de stat din Arad, Timiş, Hunedoara şi Caraş-Severin vor fi înştiinţate, prin SMS-uri, că nu şi-au achitat obligaţiile fiscale la timp. Managerii sau contabilii şefi vor primi mesaje pe telefon, la două zile după data de 25 a fiecărei luni. Directorul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice, Lucian Heiuş, a anunţat că măsura va fi pusă în practică, experimental, din această lună.
Lucian Heiuş a estimat că, în noiembrie, vor fi înştiinţate, prin această metodă, 40-60% din societăţile comerciale cu restanţe. Mai exacţ se vor trimite 12.000 de SMS-uri.