[AUDIO] Poţi să devii militar prin transfer!

MapN vrea doar specialişti, iar acest lucru se întâmplă chiar de pe băncile şcolii militare.

Până la sfârşitul acestei luni, Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin recrutează elevi ai învățământului liceal civil, care doresc să devină, prin transfer, elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Este vorba despre absolvenți ai claselor a IX-a şi a X-a în anul școlar 2015-2016, dar numai la specializarea matematică-informatică. Evident că sunt necesare şi câteva criterii de performanţă, spune locotenent colonel Dorel Rîşcu, şeful biroului informare-recrutare din CMJ.

„Pentru înfiinţarea claselor a X-a şi a XI-a, în anul şcolar 2016-2017, doar pentru acest colegiu naţional militar, există posibilitatea de a fi transferaţi elevi de la liceele (colegiile) civile care îndeplinesc următoarele criterii specifice: să aibă cel puţin media generală 8,00 şi cel puţin media 7,00 la disciplinele matematică, informatică, fizică şi limba engleză, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a; să aibă media la purtare cel puţin 9,00, în clasa a IX-a pentru absolvenţii acestei clase, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a, pentru absolvenţii clasei a X-a, conform prevederilor normelor în vigoare ce reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; candidaţii să nu fi repetat nici unul din anii de studii liceale absolvite şi să nu fie în situaţie de corigenţă.

Informații privind recrutare și selecția candidaților se obțin la sediul Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin din Reşiţa, Str. Sportului, Nr.4 sau la numerele de telefon: 0255-211115, 0355-404052, int. 28, 32, 37.

(Sebastian Dragomir)